Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Promocions d'Habitatge de Protecció Oficial (HPO)

Primera promoció 100% pública i de lloguer

L’Ajuntament de Sitges és titular, al nou barri de La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, de 4 parcel·les de sòl públic destinat a Habitatge de Protecció Oficial (HPO). Actualment, s’estan desenvolupant 3 d’aquestes parcel·les, les quals sumen un total de 175 habitatges públics de lloguer.

Aquestes reserves de sòl són resultat de l’aplicació de la normativa urbanística. Alhora, per norma, també s’estableix la tipologia (el preu) de la protecció oficial resultant que, en el cas de Sitges, per a les 3 promocions en desenvolupament, és el concertat, el més elevat, que es correspon amb 8,89€/m2. El model de promoció de l’Ajuntament de Sitges, però, ha permès rebaixar-lo.

Amb tot, l’Habitatge de Protecció Oficial és una eina de política d’habitatge que es troba regulada a la Llei pel Dret a l’Habitatge de Catalunya i, més específicament, pel Decret del Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit. Es tracta d’una política generalista que promou l’accés a un habitatge amb preus per sota dels de mercat lliure. És per això, que si bé és una de les línies d’actuació principals de l’Ajuntament de Sitges, no és l’única. Cal destacar, en aquest sentit, que l’Ajuntament de Sitges està duent a terme els treballs de rehabilitació de 8 habitatges més, els quals conformaven les antigues Cases dels Mestres, i que passaran a dotar el municipi, per primera vegada, d’un parc públic d’habitatges socials i d’inclusió.

 

Contingut relacionat:

> Notícia: "Les cases dels mestres seran 8 habitatges d'inclusió social a partir de l'estiu"

 

 

L’Ajuntament de Sitges impulsa tres promocions de lloguer d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) a Sitges. Per primera vegada en la història local, les edificacions seran 100% públiques i de lloguer, i mantindran la titularitat municipal, malgrat tant la construcció com el lloguer es gestionarà per quatre fundacions sense ànim de lucre, totes elles promotores d’habitatge social. Són la Fundació Família i Benestar Social, la Fundació privada Grup Qualitat, la Fundació Salas per l’accessibilitat, i la Fundació Nou Lloc Habitatge Social. 

L’Ajuntament ha cedit el sòl a les entitats per 75 anys, amb possibilitat de pròrroga. El patrimoni d’habitatges resultant i el control municipal del projecte, però, es manté en tot moment.

L’elecció d’aquesta fórmula ha permès aconseguir:

  • Reduir el cost dels habitatges. A través de la presentació dels projectes de desenvolupament dels 175 habitatges de protecció oficial a subvencions públiques d’administracions superiors, l’Ajuntament de Sitges ha pogut reduir el preu del metre quadrat de lloguer que se’ns adjudicava per norma. Això significa una rebaixa de més del 20% del preu, que passa de 8,89 a 7 euros/m2.

 

  • Augmentar l’eficiència energètica dels habitatges. De la mateixa manera, l’Ajuntament de Sitges ha pogut millorar la certificació energètica i situar-la a la AA, la màxima possible. Aquest fet, a banda de millorar l’eficiència energètica dels habitatges resultants, permetrà a les famílies inquilines reduir els costos dels subministraments bàsics. Cal tenir en compte, a més, que el sistema de climatització dels habitatges serà l’aerotèrmia.

 

  • Incorporar components socials. Cadascuna de les promocions en desenvolupament integra un mínim del 10% dels habitatges destinats a persones amb ingressos baixos o en situació de vulnerabilitat. Per a les promocions que ja estan en fase d’adjudicació, aquest percentatge ha pogut augmentar-se fins al 15%.

     

    Addicionalment, per a cada promoció, hi haurà un habitatge cedit als Serveis Socials municipals, el qual s’afegirà al fons d’habitatges d’emergència i inclusió social de l’Ajuntament de Sitges.

 

  • Agilitzar processos i termini d’entrega de claus. L’acord entre l’Ajuntament de Sitges i les 4 fundacions promotores d’habitatge social ha permès actuar amb una major diligència, alhora que es preserva el paper de l’Ajuntament en la gestió i en la propietat del sòl. La previsió és que les dues primers promocions estiguin enllestides durant el 2022 i la tercera durant el 2023.
3 promocions - 175 habitatges

Parcel·la 42 - 43 habitatges (3 edificis)

Carrer Mestre Manel Torrents, 15 / Abadessa Mª Lluïsa de Dalmau (propera al Vinyet)

Sostre residencial: 3.679 m2

Estat: Obres iniciades, en fase de construcció

Termini d’execució: 18 mesos

Data aproximada entrega: 2022

 

Parcel·la 54 – 62 habitatges (4 edificis)

Carrer Felip Font i Falp, 65 (propera Vallpineda)

Sostre residencial: 5.256 m2

Estat: Obres iniciades, en fase de construcció

Termini d’execució: 18 mesos

Data aproximada entrega: 2022

 

Parcel·la 52 – 70 habitatges + local comercial (5 edificis)

Carrer Lola Anglada, 12 - 20 (propera a la Bòbila)

Sostre residencial: 5.937 m2

Estat: Obres iniciades en fase de construcció

Termini d’execució: 24 mesos

Data aproximada entrega: 2023

 

Tipologia general dels habitatges

Els Habitatges de Protecció Oficial de Sitges són en règim de lloguer per 7 anys, renovables o no, i tenen les següents característiques:

 

1. Dimensió i distribució:

Els habitatges són d’entre 60 i 80 m2 i tenen 2 i 3 habitacions, tot i que a la darrera de les promocions es reserven 10 habitatges d’un dormitori (43,6 m2) i tres habitatges de 4 dormitoris (90 m2), i 7 habitatges seran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Tots els habitatges tindran espais exteriors (balcó o terrassa) i disposaran de traster i plaça d’aparcament.

 

                 Superfície útil mitjana                       Superfície construïda mitjana

                            71,7 m2                                                82,45 m2

 

2. Preu del lloguer

El preu del lloguer és de 7 €/m2, un 20% per sota de l’inicialment fixat per normativa i, de mitjana, a l’entorn del 50% per sota del preu de mercat a Sitges. Els trasters i aparcaments, que van associats a l’habitatge, tenen un preu de 3,65 €/m2.

 

3. Certificació Energètica

Els habitatges tenen una Certificació Energètica AA, superior a altres promocions privades a Sitges que ofereixen una certificació B. Això permetrà un estalvi a les famílies inquilines, ja que l’eficiència energètica serà major i, per tant, el cost dels subministraments es reduirà.

 

 

 

Poden optar a les promocions públiques d’Habitatge de Protecció Oficial les persones empadronades a Sitges, així com sitgetanes i sitgetans que han hagut de marxar a un altre municipi amb un històric de padró de 12 anys.

Les persones interessades en optar a les diferents promocions d’HPO de Sitges hauran d’estar prèviament inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS).

Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS)

L’Ajuntament definirà criteris específics sobre els requisits bàsics de les persones sol·licitants per a cadascuna de les tres promocions, tot i que es dirigeixen al conjunt de la ciutadania, donada la demanda generalitzada d’Habitatge de Protecció Oficial.

Les promocions no seran úniques per a col·lectius concrets (gent jove o gran, per exemple) sinó que en els edificis conviuran col·lectius diferents tant des del punt de vista de la inclusió social o l’edat, entre altres.

Consulta els requisits d'adjudicació de la primera promoció 

Què cal fer per sol·licitar un dels habitatges?

Cal inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges i mantenir la inscripció vigent durant el procediment d’adjudicació de la promoció en la que vulguis optar. És important tenir en compte que no hi haurà una convocatòria concreta, sinó que la inscripció al RSHPOS serà suficient per a participar del procediment d’adjudicació sempre i quan es compleixin els seus requisits.

Consulta com fer la inscripció al RSHPOS


Què cal fer si ja estic apuntat/da al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (RSHPO)? 

Cal mantenir la inscripció vigent i, en cas de caducitat, renovar-la. L’Ajuntament de Sitges ha posat a disposició de la ciutadania una tràmit específic de renovació de les inscripcions.

Consulta com renovar la inscripció al RSHPOS