Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Promocions d'Habitatge de Protecció Oficial (HPO)

Primera promoció 100% pública i de lloguer
Primera promoció 100% pública i de lloguer

L’Ajuntament de Sitges impulsa tres promocions de lloguer d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) a Sitges. Per primera vegada en la història local, les edificacions seran 100% públiques i de lloguer, i mantindran la titularitat municipal, malgrat tant la construcció com el lloguer es gestionarà per tres fundacions sense ànim de lucre, promotores d’habitatge social: Fundació Família i Benestar Social, Fundació privada Grup Qualitat, i Fundació Salas per l’accessibilitat.

L’Ajuntament ha cedit el sòl a les entitats per 75 anys, amb possibilitat de pròrroga. L’elecció d’aquesta fórmula ha permès aconseguir:

 

  • Reduir el cost dels habitatges. En tractar-se de promotores socials, han concorregut a subvencions d’administracions superiors, el que ha permès a l’Ajuntament reduir el preu del metre quadrat de lloguer de 8,89 a 7 euros, així com millorar la qualificació energètica de B a A.

 

  • Incorporar components socials. A les diferents promocions, l’Ajuntament gestionarà una reserva un 10% dels habitatges a inclusió social. En aquests casos, serà l’Ajuntament qui determinarà els destinataris finals i el preu del lloguer es fixarà en funció dels ingressos de la unitat familiar. En la mateixa línia, les fundacions cedeixen tres habitatges més a l’Ajuntament per a situacions d’emergència habitacional: 
    • Els habitatges per a emergències socials estan pensats per a estades curtes, no com a habitatges definitius, i hi podran conviure diverses persones o famílies que necessiten aquesta ajuda. Seran habitatges de 3 o 4 dormitoris.
    • Els tres habitatges que es construiran, s’afegiran als altres quatre dels que disposa actualment l’Ajuntament de Sitges.

Les fundacions gestionaran la resta d’habitatges, sota la supervisió de municipal, amb criteris bàsics de protecció oficial. No obstant això, l’Ajuntament  es reserva l’opció de definir contingents específics i establir reserves dirigides a col·lectius concrets com els joves o la gent gran.

 

  • Agilitzar processos i termini d’entrega de claus. L’acord amb les fundacions ha permès actuar amb una major diligència, alhora que es preserva el paper de l’Ajuntament en la gestió i en la propietat del sòl. La previsió és que les dues primers promocions estiguin enllestides el segon semestre de 2022 i la tercera el primer semestre de 2023.
3 promocions - 175 habitatges

Parcel·la 42 - 43 habitatges (3 edificis)

Carrer Mestre Manel Torrents, 15 / Abadessa Mª Lluïsa de Dalmau (propera al Vinyet)

Sostre residencial: 3.679 m2

Estat: Obres iniciades, en fase de construcció

Termini d’execució: 18 mesos

Data aproximada entrega: segon semestre de 2022

 

Parcel·la 54 – 62 habitatges (4 edificis)

Carrer Felip Font i Falp, 65 (propera Vallpineda)

Sostre residencial: 5.256 m2

Estat: Obres iniciades, en fase de construcció

Termini d’execució: 18 mesos

Data aproximada entrega: segon semestre de 2022

 

Parcel·la 52 – 70 habitatges + local comercial (5 edificis)

Carrer Lola Anglada, 12 - 20 (propera a la Bòbila)

Sostre residencial: 5.937 m2

Obres comencen a la tardor

Termini d’execució: 24 mesos

Data aproximada entrega: primer semestre 2023

 

Tipologia general dels habitatges

Els Habitatges de Protecció Oficial de Sitges són en règim de lloguer per 5 anys, renovables o no, i tenen les següents característiques:

 

1. Dimensió i distribució:

Els habitatges són d’entre 60 i 80 m2 i tenen 2 i 3 habitacions, tot i que a la darrera de les promocions es reserven 10 habitatges d’un dormitori (43,6 m2) i tres habitatges de 4 dormitoris (90 m2), i 7 habitatges seran adaptats per a persones amb discapacitats físiques. Tots els habitatges tindran espais exteriors (balcó o terrassa) i disposaran de traster i plaça d’aparcament.

 

                 Superfície útil mitjana                       Superfície construïda mitjana

                            71,7 m2                                                82,45 m2

 

 

 

 

Els 7 habitatges adaptats s’afegeixen als 8 habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual lleu que gestiona la Fundació Ave Maria, el que dota Sitges de 15 habitatges per a aquest col·lectiu especialment vulnerable.

 

Tres dels habitatges adaptats de protecció oficial són de dos dormitoris i 4 són de tres dormitoris.

 

 

2. Preu del lloguer

El 90% dels habitatges té un preu de 7 €/m2 d’habitatge, un 50% per sota del preu de mercat establert a Sitges. Els trasters i aparcaments tenen un preu de 3,5 €/m2.

Dels 18 habitatges adjudicats a l’Ajuntament, es fixarà un preu inferior als 15 habitatges destinats a famílies en especial situació de vulnerabilitat (10% del total de les promocions), i els 3 habitatges per a emergències socials estaran exempts de lloguer. D’aquests habitatges, hi haurà 1 d’un únic dormitori, 7 de 2 dormitoris, 9 de tres dormitoris i un més de 4 dormitoris.

 

3. Certificació Energètica

Els habitatges tenen una Certificació Energètica A, superior a altres promocions privades a Sitges que ofereixen una certificació B.

L’Ajuntament estudia també bonificar el consum d’aigua als habitatges reservats a emergència social.

 

 

 

 

Poden optar a les promocions públiques d’Habitatge de Protecció Oficial les persones empadronades a Sitges, així com sitgetanes i sitgetans que han hagut de marxar a un altre municipi amb un històric de padró de 12 anys.

L’Ajuntament definirà criteris específics sobre els requisits bàsics de les persones sol·licitants per a la convocatòria de cadascuna de les tres promocions, tot i que es dirigeixen al conjunt de la ciutadania, donada la demanda generalitzada d’Habitatge de Protecció Oficial.

Les promocions no seran úniques per a col·lectius concrets (gent jove o gran, per exemple) sinó que en els edificis conviuran col·lectius diferents tant des del punt de vista de la inclusió social o l’edat, entre altres.

 

Les persones interessades en optar a les diferents convocatòries d’HPO de Sitges hauran d’estar prèviament inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS).

 

Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges (RSHPOS)

 

La previsió és que l’entrega de claus a les persones beneficiàries dels Habitatges de Protecció Oficial de Sitges es faci efectiva sis mesos després de la convocatòria.

 

Què cal fer per sol·licitar un dels habitatges?

En qualsevol promoció d’Habitatge de Protecció Oficial cal apuntar-se a la convocatòria concreta d’aquella promoció en la què estàs interessat/da. En el cas de les de Sitges, les convocatòries es llançaran durant l’última fase de la construcció; això significa que, previsiblement en el període de dos anys, es farà pública la primera, relativa als primers 43 habitatges.

On s’haurà de fer la sol·licitud? 

L’ajuntament difondrà on, com i quan caldrà fer la sol·licitud, per accedir als habitatges. Hauràs d’estar atent/a a la convocatòria de cadascuna de les promocions i apuntar-t’hi

Què cal fer si ja estic apuntat/da al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (RSHPO)? 

Figurar al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Sitges és  un dels requisits bàsics per inscriure’s a la convocatòria. Si disposes de la inscripció l’hauràs de renovar cada any segons la nova normativa de la Generalitat i, en cas que no la tinguis, ja pots apuntar-te,  tot i què... No cal córrer!  La inscripció al Registre no té en compte l’antiguitat sinó criteris socials, per tant, només cal que tingui validesa quan es faci pública la convocatòria a la que vulguis optar. La primera convocatòria està prevista el 2022.