Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

FAQ - Preguntes freqüents

Pot anar una altra persona en nom meu a aportar la sol·licitud juntament amb la documentació?

Sí, sempre que dugui la sol·licitud signada pels membres majors d'edat inscrits a la sol·licitud.

 

Què he de fer quan canviï una dada de la meva sol·licitud?

Les persones inscrites en el RSHPOS hauran de comunicar qualsevol modificació de les dades presentades en la corresponent sol·licitud de modificació.

 

Quan caduca la inscripció al Registre?

La inscripció té una validesa d'un any des de la data de la resolució de la inscripció.

 

He de pagar pels tràmits relacionats amb el RSHPOS?

La inscripció, actualització i cancel·lació de dades són gratuïts.

 

Puc sol·licitar dues inscripcions?

No, en cas de presentar dues sol·licituds, quedarà inscrit al Registre conforme a l'última sol·licitud presentada. A més, un dels factors que has de tenir en compte és que la inscripció s'ha de fer juntament amb les persones amb qui voldràs conviure, tot i que no hi visquis encara. Una inscripció per persona (i no per unitat de convivència) no dóna més opcions per a l'obtenció d'un habitatge, sinó que defineix la tipologia d'habitatge a la que s'optarà.

 

Què és una unitat de convivència?

Constituiran unitat de convivència els grups de persones físiques que acreditin que conviuen en un mateix domicili o que es comprometin a fer-ho en un termini que no ha de superar els quatre mesos des del lliurament de l'habitatge, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles o no.