Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

FAQ - Preguntes freqüents

Sóc de Sitges i compleixo els requisits d’empadronament, però la persona amb qui vull viure, no. Ens podem inscriure conjuntament al Registre de Sol·licitants?

Sí, les persones cosol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència no és necessari que acompleixin requisits d’empadronament, sempre que facin la sol·licitud conjunta. 

Caldrà, però, que compleixin amb els requisits generals de residència i de propietats.

 

Puc ser sol·licitant principal de la meva unitat de convivència sense empadronament a Sitges?

Si no estàs empadronat a Sitges, hauràs d’inscriure’t com a sol·licitant d’Habitatge de Protecció Oficial indicant l’opció d’antic resident, sempre i quan acreditis un empadronament històric continuat de 12 anys.

 

Tinc més opcions si m’inscric en diferents unitats de convivència?

No. Una mateixa persona no podrà formar part de dues o més unitats de convivència alhora, ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció. En els casos que el representant de la unitat de convivència o un dels seus membres  realitzi una altra sol·licitud en una unitat de convivència diferent, quedarà inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges d’acord a l’última sol·licitud presentada.

 

Pot anar una altra persona en nom meu a aportar la sol·licitud juntament amb la documentació?

Sí, sempre que dugui la sol·licitud signada pels membres majors d'edat inscrits a la sol·licitud.

 

Què he de fer quan canviï una dada de la meva sol·licitud?

Les persones inscrites en el RSHPOS hauran de comunicar qualsevol modificació de les dades presentades en la corresponent sol·licitud de modificació.

 

Quan caduca la inscripció al Registre?

La inscripció té una validesa d'un any des de la data de la resolució de la inscripció.

 

He de pagar pels tràmits relacionats amb el RSHPOS?

La inscripció, actualització i cancel·lació de dades són gratuïts.

 

Puc sol·licitar dues inscripcions?

No, en cas de presentar dues sol·licituds, quedarà inscrit al Registre conforme a l'última sol·licitud presentada. A més, un dels factors que has de tenir en compte és que la inscripció s'ha de fer juntament amb les persones amb qui voldràs conviure, tot i que no hi visquis encara. Una inscripció per persona (i no per unitat de convivència) no dóna més opcions per a l'obtenció d'un habitatge, sinó que defineix la tipologia d'habitatge a la que s'optarà.

 

Què és una unitat de convivència?

Constituiran unitat de convivència els grups de persones físiques que acreditin que conviuen en un mateix domicili o que es comprometin a fer-ho en un termini que no ha de superar els quatre mesos des del lliurament de l'habitatge, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles o no.

 

Com puc saber si la meva inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges ha estat acceptada?

L’Ajuntament de Sitges et notificarà, un cop revisada la sol·licitud, l’estat de la mateixa. Ho farà a través d’una notificació electrònica en cas que hagis facilitat un correu electrònic o a través d’un correu postal en cas que hagis indicat una adreça a efectes de notificacions.

Per a les persones que puguin tenir dificultats per a accedir correctament a la notificació electrònica, poden contactar amb el Servei OAC 360, de suport en la tramitació online.

OAC 360: 93 595 50 94 o oac360@sitges.cat / de dilluns a divendres de 8h a 20h.