Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Com fer la inscripció en el registre de sol·licitants

Com fer la inscripció?

Per tramitar la sol·licitud has de seguir aquestes passes:

 

Pas 1. Tramitar la sol·licitud a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Accedir al tràmit de sol·licitud d'inscripció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya mitjançant el següent enllaç. Emplena les dades, descarrega l'imprés en pdf i/o imprimeix una còpia de la sol·licitud.

Sol·licitar la inscripció al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

Una vegada comenceu a complimentar la sol·licitud, haureu d'acabar-la. En cas contrari, les vostres dades es perdran i caldrà que comenceu novament.

 

Pas 2. Presentar una còpia de la sol·licitud realitzada i la documentació, a l'Ajuntament de Sitges

Un cop realitzada la sol·licitud al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya cal presentar una còpia de la sol·licitud, més la documentació requerida, a l'Ajuntament de Sitges a través de qualsevol dels següents canals:

 

A. Tràmit telemàtic, en el següent enllaç (requereix certificat digital):

Tràmit 

B. Presencial

Mitjançant una instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sitges (requereix cita prèvia):

Demanar cita prèvia a l'OAC

 

Inscripció per a antics residents

Les persones no empadronades actualment a Sitges i que demostrin un històric de padró de 12 anys consecutius, també poden optar a les promocions municipals de l'Ajuntament. Aquestes persones, en el moment d'inscriure's a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en l'apartat 'Municipi on sol·liciteu l'adjudicació de l'habitatge/relació amb el municipi seleccionat', hauran de marcar  la casella 'Antic resident'.

En aquests casos, l’Ajuntament de Sitges no pot tramitar la inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Sitges, de forma que, la persona interessada haurà de traslladar la  sol·licitud al seu municipi de residència, en el cas de que disposi de registre propi o bé directament al Consell Comarcal o a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Pots accedir a les teves dades de Padró Municipal d'Habitants amb certificat digital o IdCat Mòbil en el següent enllaç:

Dades de Padró Municipal d’Habitants

 

Qui pot inscriure’s-hi?

La persona o les persones que desitgin accedir a un habitatge amb protecció oficial a Sitges i que compleixin els requisits que estableix la normativa.

La inscripció al registre pot ser individual o per part de més d’una persona, si formen una unitat de convivència. Com a sol·licitant hi constarà només un dels membres de la unitat de convivència, que exercirà de representat de la resta de persones.

Un dels factors que has de tenir en compte és que la inscripció s'ha de fer juntament amb les persones amb qui voldràs conviure, tot i que no hi visquis encara. Una inscripció per persona (i no per unitat de convivència) no dóna més opcions per a l'obtenció d'un habitatge, sinó que defineix la tipologia d'habitatge a la que s'optarà.

 

 


Què es considera unitat de convivència? S’entén com a unitat de convivència aquells grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili o es comprometin a fer-ho en un termini determinat, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles. Una mateixa persona no podrà̀ formar part de dues o més unitats de convivència alhora, ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció́.