Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Què és el registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sitges

És un registre únic al qual s’han d’inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial a Sitges.

L’objectiu és prestar un servei millor i més transparent en la provisió d’habitatges amb protecció oficial a la població amb dificultats per accedir-hi, així com informar de la demanda real d’habitatges protegits de Sitges.

 

Consulta el reglament del registre de sol·licitants (pdf)

 

El RSHPOS és un registre públic, amb abast a tot el municipi; un instrument legal per aconseguir una gestió adequada del parc d’habitatges amb protecció oficial, mitjançant un control públic eficient en la seva adjudicació i transmissió. Forma part del registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya, conjuntament amb d’altres registres d’administracions locals que en tinguin i el propi de l’administració de la Generalitat de Catalunya. El Registre es regula pel reglament municipal i per les normes aplicables al Reglament de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya.


Per a què serveix?

És un pas previ necessari perquè les persones sol·licitants que compleixin els requisits exigits participin en els processos d’adjudicació de les promocions públiques locals.

També proporciona a l’Ajuntament de Sitges informació útil i fiable sobre les necessitats d’habitatge amb protecció oficial de la ciutadania, així com indicadors de gènere, edat, procedència i característiques de les llars.


Com funciona?

La inscripció al Registre té vigència d’un any, pot renovar-se anualment i no dóna lloc a cap altre dret, ni suposa l’adjudicació automàtica de cap habitatge.

El registre depèn de l’Ajuntament de Sitges, que el gestiona a través de l’Oficina Local de l’Habitatge (OLHS).