Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

El sorteig

Es realitzarà un sorteig per a cada llista existent (general, mobilitat reduïda i ingresso baixos). L’Ajuntament de Sitges fixarà la data, un cop publicades les llistes definitives de persones admeses. A cada sol·licitud se li assignarà un número aleatori mitjançant una aplicació informàtica.

Els sorteigs es realitzaran davant Notari, de manera separada, a través d’un programa informàtic. A partir dels números d’ordre extrets de cadascuna de les llistes, es confeccionarà la llista de persones beneficiàries. Aquestes escolliran un habitatge d’entre els disponibles, quan siguin citades per la Fundació.

Cal tenir en compte que les persones adjudicatàries d'un habitatge, en cas de renunciar-hi sense causa justificada, seran donades de baixa del RSHPOS i no podran donar-se d'alta novament fins passats cinc anys. 

Llistes de reserva

Les persones o unitats de convivència de les llistes d’espera del contingent general i les dels contingents de reserva especial es mantindran vigents, respectant l’ordre resultat del sorteig. En cas de disponibilitat d’un habitatge, la Fundació les contactarà.