Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Habitatge

Reserves especials

A banda del règim general d’HPO, al qual es destinen 34 habitatges, l’Ajuntament reserva 6 habitatges de la promoció a unitats de convivència amb ingressos baixos i 2 adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Basats en aquests tres contingents, la Regidoria d’Habitatge crearà quatre llistats específics (dos per al contingent general, un per a ingressos baixos i un per a persones amb mobilitat reduïda), que participaran al sorteig de la respectiva reserva.

L’Ajuntament reserva també un habitatge a col·lectius en risc d’exclusió, que serà d’adjudicació directa per part de Serveis Socials i que, per tant, queda exclòs d’aquest procés d’adjudicació.

              

Contingent especial de persones amb ingressos baixos

L’Ajuntament preveu una nova línia d’ajuts al lloguer solidari, destinat al contingent especial de persones amb ingressos baixos d’aquesta promoció.

Aquest ajut solidari vol cobrir la diferència entre el lloguer just que haurien de pagar les persones i famílies llogateres en funció dels seus ingressos i el preu de la renda del lloguer de l’habitatge amb els seus annexos i despeses comunitàries, segons la qualificació definitiva.

Per garantir l’accés a un habitatge a un preu just, l’Ajuntament posarà en marxa ajuts directes al pagament del lloguer just, per al contingent de persones i famílies amb ingressos baixos. L’objectiu és que l’esforç màxim que per al pagament dels lloguers sigui el mateix per a totes les persones i famílies adjudicatàries dels habitatges d’aquesta promoció i en cap cas superi el 30% dels seus ingressos.