Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal d'Entitats i Voluntariat

Directori d'entitats

Vistes: Mapa
En aquest directori actualment s'hi poden trobar les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i que han facilitat informació actualitzada. Per qualsevol consulta podeu contactar amb el Departament de Participació Ciutadana al correu electrònic participacio@sitges.cat

Cercador d'entitats

ASSOCIACIÓ SUPerando

Els fins de l’associació són: 
1. Oferir a persones amb discapacitat i/o necessitats especials, així com en risc d’exclusió social, la possibilitat de realitzar activitats adaptades físic-esportives a l’aigua basades principalment en surf i SUP (Stand Up Paddle). Aquestes activitats tenen la finalitat principal d’estimular física i cognitivament als participants, fomentar la integració i aportar els avantatges terapèutics propis de la pràctica esportiva i la interacció social. 
2. Fomentar la pràctica de l'esport, principalment surf i SUP, com eina d'integració social promovent així els hàbits saludables relacionats amb la pràctica esportiva. 
3. Formar i desenvolupar participants en el monitoratge, tècnica esportiva i dinàmiques de grup com a preparació per fomentar la inclusió sociolaboral, bé a l'intern de l'entitat o en col·laboració amb altres entitats. 
4. Promoure i facilitar la pràctica adaptada del Surf i del SUP. 
5. Promoure i difondre la sostenibilitat mediambiental. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 
1. Activitats per l’aprenentatge funcional de Surf-SUP a l’aigua, des de l’ús de la taula i/o rem a factors ambientals i de seguretat (vent, estat de la mar...). 
2. Activitats complementàries com: activitats a l’aigua o a la sorra, proves d’agilitat i reactivitat física i cognitiva, sessions de grup per fomentar les dinàmiques de grup. 
3. Qualsevol altra activitat que s’estimi profitosa per la consecució dels objectius descrits als punts anteriors sempre amb finalitats integradores, pedagògiques i terapèutiques. 
4. Activitats i/o esdeveniments amb caràcter solidari, inclusiu i pedagògic. 
5. Activitats de promoció de l'esport. 6. Activitats formatives i/o de promoció relacionades amb els fins de l'entitat.
 
Totes aquestes activitats es podran dur a terme de forma autònoma o en col·laboració amb d’altres associacions o clubs esportius. En queda exclòs tot ànim de lucre.

Àmbit: ESPORTIVA

Col·lectiu: PERSONES NOUVINGUDES

Barri: LES BOTIGUES DE SITGES

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA PLATJA DE LES CASETES DE GARRAF

EL FI PRINCIPAL ÉS CONSERVAR EL CONJUNT DE LES CASETES; DONAT QUE SÓN UN ELEMENT OBJECTE DE CATALOGACIÓ ESPECÍFICA (ELEMENT 448 DEL PEPPAC); INCORPORAT AL PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CATÀLEG DEL MUNICIPI DE SITGES; APROVAT EL 22 DE MAIG DE 1991. REGULAR L’ENTORN DEL CONJUNT DE LES CASETES; I VETLLAR PER LA CONSERVACIÓ I MILLORA DELS ESPAIS I ELEMENTS DEFINITS COM A COMUNS. DUR A TERME LES GESTIONS; ACCIONS; OBRES I MILLORES NECESSÀRIES ENCAMINADES A PERPETUA EL CONJUNT DE LES CASETES DE LA PLATJA DE GARRAF.

Àmbit: VEÏNAL

Col·lectiu: A TOTHOM

Barri: GARRAF

Club d'Esgrima Sala d'armes Garraf

L’entitat Club d'Esgrima Sala d’armes Garraf constituïda en data 14 d’Octubre de 2015, com a club esportiu de règim simplificat, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, els objectius bàsics del qual són el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.

Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit i inicia les seves activitats en el moment de la seva constitució. Aquesta entitat mantindrà la condició de club esportiu de règim simplificat mentre el nombre de socis i sòcies sigui igual o inferior a 100. Si es supera aquesta quantitat de socis i sòcies s’haurà de modificar els estatuts per adoptar la condició de club esportiu de règim general.

Àmbit: ESPORTIVA

Col·lectiu: A TOTHOM

Barri: PINS VENS

PLATAFORMA PER LA LLENGUA COL·LECTIU L’ESBARZER

  • Aconseguir que el català esdevingui la llengua comuna, de cohesió social i d'interrelació entre totes les persones del nostre àmbit lingüístic.
  • Garantir i promoure l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits i registres perquè hi sigui present com a llengua de ple dret.
  • Defensar els drets lingüístics i culturals de les persones que parlen català i de les que viuen als territoris de parla catalana.
  • Impulsar i col·laborar en campanyes de normalització lingüística de la llengua catalana.
  • Interessar-se pels problemes que afectin la societat catalana, sempre i quan contribueixin a la millora de l'ús de la llengua catalana.

Àmbit: CULTURAL

Col·lectiu: A TOTHOM

Barri: CASC ANTIC

Carregant resultat