Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Ajuts destinats a l'aplicació de mesures higièniques i de seguretat d'establiments comercials

Ajuts destinats a la compra de material fungible i les inversions per a la instal·lació de mesures higièniques i de seguretat relacionades amb la gestió i prevenció de la pandèmia Covid-19.

 Hi ha dues línies diferenciades d’ajuts:

 • Línia 1: finançament de les despeses de material fungible: desinfectants i netejadors, estris d’un sol ús, uniformes i roba de treball.
 • Línia 2: finançament de les despeses d’inversió: mobiliari i/o equipament, mecanismes i/o automatismes, dispositius electrònics, despeses d’instal·lació.

 Seran despeses finançables totes aquelles que s’hagin produït des de la declaració de l’estat d’alarma fins la data de finalització del període de presentació de sol·licituds.

Únicament podran sol·licitar l’ajut les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’empreses o establiments amb activitat comercial.

Resten fora d’aquesta convocatòria aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen l’activitat al seu domicili habitual.

 

Pressupost:

 • Línia 1: 35.000 €
 • Línia 2: 65.000 €

Atorgament per concurrència no competitiva.

En el supòsit que l’import total dels ajuts a reconèixer sigui superior al crèdit màxim establert es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de l’ajut.

 

Import de les ajudes:

L’import finançable serà el 100% del cost de compra del material fungible i d’inversió sense l’IVA.

L’import màxim de l’ajut econòmic extraordinari anirà en funció del nombre de beneficiaris/ries amb dret a l’ajut, quedant establert entre 500 € i 3.000€.

 

Requisits:

 • Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’empreses o establiments comercials amb seu fiscal al municipi de Sitges.
 • Desenvolupar la seva activitat econòmica al municipi de Sitges.
 • Tenir tots els permisos exigibles relatius a l'activitat.
 • Estar donat d’alta en el moment de fer la sol·licitud i la justificació de l’ajut.
 • Estar al corrent de pagament d’impostos i taxes.

 

Tramitació: A través del portal de tràmits https://carpeta.sitges.cat, on trobareu tots el formularis vinculats a aquest tràmit.

Termini de sol·licitud: Fins el 8 de setembre de 2020.

Pagament:

 • En un sol pagament si en el moment de la sol·licitud es presenten les factures i els rebuts de pagament.
 • En dos pagaments, si en el moment de la sol·licitud només es presenta el pressupost o factura. Avançament del 80% un cop verificades les dades de la sol·licitud i un 20% un cop es justifiquin les despeses.

 

Accés a les bases: aquí

Accés a la publicació de l'atorgació de 9 de desembre 2020: >aquí

 

Més informació: serveisempresa@sitges.cat