Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Ajuts per fer front a la contractació laboral

Suport econòmic a les empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que han mantingut els seus treballadors durant la crisi de la COVID-19 sense l’aplicació d’un ERTO i a les empreses, autònoms i entitats sense ànim de lucre que un cop finalitzat l’estat d’alarma o a la finalització d’un ERTO hagin generat nova contractació

Import de les ajudes:

 • Contractes indefinits: ajudes fins a un màxim de 3.600 €.
 • Contractes superiors a 6 mesos: ajudes fins a un màxim de 2.400 €
 • Contractes igual o superior a 3 mesos: ajudes fins a un màxim de 1.200 €

Es poden sol·licitar ajuts per a més d’una contractació però l’import total a percebre no podrà ser superior a 5.500 €.

Els ajuts s’atorgaran en funció dels criteris establerts a les bases.

Requisits:

- Generals:

 • Realitzar una activitat declarada NO essencial.
 • Tenir la seu fiscal o el centre de treball a Sitges.
 • Disposar de tots els permisos per exercir l’activitat.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • No haver estar sancionat amb pèrdua de possibilitat d’obtenir subvencions.
 • Complir amb tots el requisits en matèria de integració de persones amb discapacitat, d’igualtat, de prevenció d’assetjament i de prevenció de riscos laborals.
 • Queden excloses les contractacions a familiars fins a segon grau i els contractes d’alta direcció.
 • Queden excloses les empreses de treball temporal.

 - Requisits específics pels ajuts pel manteniment dels llocs de treball:

 • No haver aplicat un ERTO.
 • Contractes a partir de 01/01/2020 vigents a la data de sol·licitud.
 • Durada del contracte superior a 6 mesos i com a mínim de mitja jornada.
 • Centre de treball ubicat al municipi.

- Requisits específics pels ajusts per noves contractacions:

 • Contractes realitzats a partir de la finalització de l’estat d’alarma i/o a la finalització de l’ERTO.
 • Contractes amb una durada igual o superior a tres mesos i com a mínim de mitja jornada.
 • Per contractacions als centres de treball ubicats a Sitges.

 Termini de sol·licitud:

 • Per ajuts al manteniment dels llocs de treball: del 5 al 26 de juny de 2020
 • Per ajuts a nova contractació: fins el 14 de setembre de 2020.

Publicació al DOGC aquí

Pagament: avançament del 85 % i 15 % un cop presentada la justificació.

Accés a les bases aprovades pel Ple del 27 de maig aquí

Més informació: nivell10@sitges.cat