Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Ajuts per fer front als lloguers i subministraments dels locals de negocis

Ajuts econòmics per fer front al pagament de lloguers, hipoteques i subministraments d'establiments que han hagut de tancar la seva obertura al públic durant l'estat d’alarma i que siguin diferents de la vivenda habitual. Únicament aplicable al període comprès entre el 15 de març i el 31 de maig de 2020.

Import de les ajudes:

  • Entre el 30% i el 40% de l’import mensual del lloguer o hipoteca.
  • Entre el 15% i el 40% de l’import mensual dels subministraments i serveis de telefonia/internet.

L’import màxim dels ajuts anirà en funció del nombre de sol·licitants, quedant establerts entre 500 € i 3.000 €.

En el supòsit que l’import total dels ajuts a reconèixer sigui superior al crèdit màxim establert es procedirà al prorrateig entre els beneficiaris de l’ajut.

Requisits:

  • Autònoms i empreses amb seu fiscal a Sitges que realitzin la seva activitat en establiments comercials del municipi detallats a l’annex 1 de la convocatòria.
  • Disposar de tots els permisos relatius a l’exercici de l’activitat.
  • No haver cessat l’activitat econòmica ni en el moment de la sol·licitud ni de la justificació d’aquest ajut.
  • Trobar-se al corrent de pagament d’impostos i tributs.

Tramitació: A través del portal de tràmits on trobareu tots el formularis vinculats a aquest tràmit, quan s'obri el termini de sol·licitud.

Termini de sol·licitud: del 5 al 26 de juny de 2020.

Publicació al DOGC aquí

Pagament: Es farà en un únic pagament un cop verificada la documentació justificativa.

Accés a les bases aprovades pel Ple del 27 de maig aquí

Resolució inicial Junta Govern Local 3 agost: >aquí

Resolució atorgament Junta Govern Local 11 novembre:

https://seu.sitges.cat/taulerAnuncisPublic/listPublicacions

Més informació: serveisempresa@sitges.cat agost