Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Prestació per desocupació dels artistes en espectacles públics

Beneficiaris:

Artistes en espectacles públics que no es trobin afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regulades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Durada:

en funció dels dies d'alta en seguretat social amb prestació real de serveis en aquesta activitat l'any anterior a la situació legal de desocupació, segons la següent escala:

Dies d'activitat

Període de prestació (en dies)

Des de 20 fins 54

120

55 o més

180

 

Important: La prestació serà incompatible amb qualsevol percepció derivada d'activitats per compte propi o per compte d'altri, o amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol Administració Pública

Legislació: Article 2 Reial Decret-Llei 17/2020 de 5 de maig.

Sol·licituds: a partir del 7 de maig 

Lloc: seu electrònica del SEPE