Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Altres mesures per a empreses, autònoms i treballadors

Altres mesures vigents

Serà obligatori l'ús de mascaretes a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.

Més informació Ordre SND/422/2020. Accediu aquí

Conjunt de mesures, centrades en les persones treballadores, les petites empreses, els treballadors autònoms, les cooperatives i empreses de l’economia social i les administracions locals.

Dotació econòmica: 59 milions d'euros.

Més informació aquí

 

Mesura:

Ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics

Requisits:

  1. Persones treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, o per causes econòmiques, tècniques i de producció.
  2. Persones treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació.
  3. Persones treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.
  4. Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica
  5. Ingressos per unitat familiar inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals.

Termini de sol·licitud: des del 30 d’abril de 2020 fins a exhaurir la dotació pressupostària. 

Accés al tràmit aquí

Infografia: aquí

Més informació: aquí

 

 

Administració:

Estat

Document de consulta:

Resolució de 23 d'abril de 2020 de la Secretaria General d'indústria i de la Petita i Mitjana Empresa accés aquí 

Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Autònoms i treballadors assalariats.

Mesura:

Es considera accident de treball els períodes d'aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19.

Requisits:

A la data que és declari l’aïllament trobar-se d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social

Documentació de consulta:

Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, article 5.

Lloc de tramitació:

(--)

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Empreses i autònoms

Mesura:

Ajornament deute tributari, declaracions-liquidacions i autoliquidacions les quals el termini d'ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de març.

Requisits:

No superar els 6.010.121,04 € en volum d'operacions.

Documentació de consulta:

Article 14 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Agència tributària

Accediu a l'enllaç aquí

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Tothom en general

Mesura:

Suspensió dels terminis administratius, de prescripció i caducitat.

Requisits:

(--)

Documentació de consulta:

Disposició addicional tercera i quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma

Lloc de tramitació:

(--)

Administració:

Generalitat de Catalunya

Àmbit d'aplicació:

Empreses i treballadors

Mesura:

Prestació servei forma presencial. S’estableix la distància d’1,5 metres per aquelles centres de treball que romanguin oberts per ser serveis essencial o el RD 463/2020 no preveu els seu tancament. Excepte personal sanitari, professionals serveis socials, forces i cossos de seguretat.

Requisits:

(--)

Documentació de consulta:

Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball

Lloc de tramitació:

Accediu a l'enllaç aquí