Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Promoció econòmica

Mesures d'altres administracions per a treballadors per compte aliena

Resum de mesures de l'Estat i de la Generalitat

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Treballadors

Mesura:

Prestació per desocupació, contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

Requisits:

No hi ha període mínim de carència per poder sol·licitar la prestació.

Contractes formalitzats abans de l'inici de la vigència del RDL 8/2020

Documentació de consulta:

Article 25 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Serà l’empresa qui tramitarà la petició juntament amb l’ERTE.

El SEPE informarà com realitzar el tràmit.

SEPE Mesures Covid-19 aquí.

Informació SEPE aquí.

 

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Socis treballadors de societats laborals o cooperatives de treball.

Mesura:

Prestació per desocupació, contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors.

Requisits:

  • Cotitzar per desocupació
  • Ser soci abans de l'inici de la vigència del RDL 8/2020

Documentació de consulta:

Article 25 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Serà l’empresa qui tramitarà la petició juntament amb l’ERTE.

El SEPE informarà com fer el tràmit.

SEPE Mesures Covid-19 aquí.

Informació SEPE aquí.

 

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Treballadors fix discontinu.

Mesura:

Prestació per desocupació, contractes suspesos o reducció de jornada de treball per causes previstes a l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors, dret a una nova prestació per desocupació durant un màxim de 90 dies.

Requisits:

Suspensió de l'activitat o reducció de jornada pel COVID-19 durant períodes normals d'activitat.

Documentació de consulta:

Article 25 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Serà l’empresa qui tramitarà la petició juntament amb l’ERTE.

El SEPE informarà com realitzar el tràmit.

SEPE Mesures Covid-19 aquí.

Informació SEPE aquí.

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Treballadors en general

Mesura:

Prestació per desocupació, les altes inicials o per reprendre la prestació o el subsidi tramitades fora de termini no suposarà la reducció de la duració del dret a la prestació.

Requisits:

(--)

Documentació de consulta:

Article 26 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Servicio Público de Empleo (SEPE)

 

Accediu a l'enllaç aquí

Més informació SEPE aquí.

www.sepe.es/citaprevia

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

 

Administració:

Estat

Àmbit d'aplicació:

Treballadors en general

Mesura:

Subsidi per desocupació. L'entitat gestora prorrogarà d'ofici la percepció del subsidi en el casos de pròrroga semestral.

Subsidi majors de 52 no s'interromprà per presentació de la declaració anual de rendes fora de termini.

Requisits:

(--)

Documentació de consulta:

Article 27 Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Lloc de tramitació:

Servicio Público de Empleo (SEPE)

 

Informació SEPE aquí.

 

www.sepe.es/citaprevia

 

 

 

Reial Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

 

 

Mesura:

Ajut extraordinari de 200 euros que s'haurà de destinar a l'adquisició de productes d'alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics

Requisits:

  1. Persones treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major, o per causes econòmiques, tècniques i de producció.
  2. Persones treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació.
  3. Persones treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball.
  4. Treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica

Termini de sol·licitud: des del 30 d’abril de 2020 fins a exhaurir la dotació pressupostària. 

Accés al tràmit aquí

Infografia: aquí

Més informació: aquí