Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut pública

Vigilància i control de plagues ambientals

Portem a terme la vigilància i control de plagues urbanes (rates, ratolins, mosquits, formigues, puces, etc.) a la via pública i en equipaments municipals, a través dels programes següents:

  • Vigilància i control de múrids (rates, per exemple) i artròpodes (insectes) a la via pública i a la xarxa de clavegueram pública
  • Vigilància i control de plagues en edificis de responsabilitat municipal
  • Vigilància i control de plagues en escoles públiques
  • Vigilància i control de mosquits

En aquests programes de vigilància i control de plagues emprem una metodologia que es fonamenta en el concepte del control integrat.

Planifiquem les estratègies de vigilància i control d’acord amb un diagnòstic previ del problema i la tria del mètode més adequat tenint en compte l’espècie afectant, la seva distribució, les característiques de l’espai i l’ús que se’n fa. Als plans d’actuació prioritzem el control biològic, físic i mecànic i els biocides més específics, selectius i menys perillosos per a la salut de les persones i per al medi ambient.