Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut pública

Noves mesures i restriccions per la Covid-19

L’aplicació de les mesures i restriccions té 15 dies de vigència i és d’aplicació a tot Catalunya.

El Govern de la Generalitat ha decretat noves mesures i restriccions per la Covid-19. D’aplicació a tot Catalunya, tenen una vigència de 15 dies i afecten, entre altres, a la mobilitat, les reunions i trobades familiars i de caràcter social, a les empreses de serveis i comerç minorista, al sector serveis i de l’hostaleria, així com a l’activitat esportiva, i als actes religiosos i cerimònies civils.

 

Mobilitat

 • Es recomana limitar els desplaçaments fora del domicili i la circulació per la via pública, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva.
 • Es recomana mantenir les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”. Bombolla de convivència: persones amb qui convivim Bombolla ampliada: persones amb qui convivim + persones amb qui ens relacionem (escola, feina...)

 

Reunions i trobades (familiars i de caràcter social)

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en el públic.
 • Es recomana en les trobades i reunions mantenir la bombolla ampliada.
 • En les reunions de fins a 6 persones en espais públics no es permet consumir aliments ni begudes.

 

Empreses de serveis i comerç minorista

 • Es permet l’obertura d’establiments i locals comercials minoristes amb un 30% de l’aforament total.
 • S’ha de garantir una distància mínima d’1,5 metres entre clients (si no és possible, es permet la permanència d’un client).
 • Els establiments i locals comercials minoristes de més de 400 m2 de superfície útil d'exposició i venda han de disposar de sistemes de control de l’accés i de l’aforament en temps real.
 • En els espais comuns i de pas, i en les diferents plantes d’una establiment limita l’aforament al 30%.
 • Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.
 • L’accés als emprovadors es redueix a una persona per cabina com a màxim.
 • Els mercats no sedentaris han de reduir al 30% la capacitat d’aforament.
 • Es poden establir sistemes de recollida al local de forma esglaonada per evitar aglomeracions i també sistemes de repartiment a domicili.
 • No es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquen contacte personal proper, excepte serveis essencials, sanitaris o sociosanitaris. Es prohibeixen específicament els serveis de tractament de bellesa, excepte els de perruqueria.

 

Actes religiosos i cerimònies civils (casaments, cerimònies fúnebres)

 • Assistència limitada al 50% de l’aforament.

 

Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives

 • Activitats culturals, d’espectacles públics i recreatives
 • Aforament no superior al 50% de la capacitat màxima, amb seients preassignats i registre de dades de contacte. Horari de tancament a les 23.00 h.
 • Se suspèn l’obertura al públic dels parcs i fires d’atraccions, inclosa qualsevol estructura no permanent desmuntable. Es prohibeix l’obertura d’establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais
 • Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden estar oberts fins a les 20.00 h.

 

Activitat esportiva 

 • Es poden utilitzar les instal·lacions i els equipaments esportius de caràcter lúdic amb control d’accés, sense superar el 50% de l’aforament.
 • S’ajornen totes les competicions esportives previstes, excepte les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals.
 • Tancament d’espais esportius no supervisats.

 

Activitats d'hoteleria i restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, excepte entrega a domicili o recollida a l’establiment amb cita prèvia.
 • S’exclouen els restaurants dels hotels per a ús dels clients de l’hotel, els serveis de restauració integrats en centres sanitaris i socials residencials i els menjadors de caràcter social.
 • En establiments hotelers es limita l’aforament al 50% en els espais comuns.

 

Activitats relacionades amb el joc

 • Se suspèn l’obertura al públic d’activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

 • Se suspèn la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

 

Centres de treball

 • S’ha de prioritzar el treball a distància i reforçar el control dels espais comuns.
 • S’han d’adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball i mesures de neteja i desinfecció.

 

Activitats docents universitàries

 • En l’àmbit de les universitats catalanes, tota la docència teòrica presencial ha de passar a format virtual.