Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Salut pública

Aliments

DSC_0160.JPG

 

Seguretat alimentària

La seguretat alimentària pot definir-se com la certesa que els productes alimentaris no produiran cap dany als consumidors en relació als perills biològics, físics o químics. En aquest sentit des del Departament de Sanitat es realitza:

1. La gestió dels riscs per a la salut derivat dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, de la restauració i el transport d´aliments urbà.

2. El control sanitari en els establiments d´activitats de nova obertura, compreses en aquest àmbit el realitza a dos nivells: sobre el projecte presentat previ a l´obertura de l´establiment i en el moment de la inspecció quan l´activitat ja funciona. Es treballa en coordinació amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, també col.labora amb la Diputació de Barcelona, mitjançant la realització de campanyes dirigides a aquests sectors.

 

El Programa de Seguretat Alimentària és un programa dirigit a la restauració col.lectiva social en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i es realitza la vigilància i el control sanitari mitjançant visites informatives als menjadors escolars, de llars d´infants, de la tercera edat, i de discapacitats, tant municipals com privats, s´agafa també mostra d´aliment per analitzar i de superfície. Des del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya també es realitzen campanyes d´inspecció dirigides al control sanitari d´aquests centres.

El Programa de Seguretat Alimentària porta a terme des de principis d'any les següents actvitats:

1. Informar sanitàriament els projectes d'activitats previs a la nova apertura d'establiments del sector alimentari

Comporta l'elaboració dels informes sanitaris dels projectes d'activitats previs a la nova apertura d'establiments del sector alimentari i realització de les visites de comprovació. També es treballarà amb el projecte de renovació del futur Mercat Municipal.

2. Vigilància i control sanitari dels establiments de restauració comercial

Aquest any es treballarà bàsicament prèvia denúncia per part dels ciutadans.

3. Vigilància i control sanitari dels establiments de restauració col.lectiva social del municipi

Inclou la realització d'inspeccions sanitàries dels menjadors d'aquests centres, entre llars d'infants, centres educatius, residències geriàtriques, centres disminuïts, i centre de dia, i que requereix a més, per al seu desenvolupament, l'adquisició de material d'inspecció i d'autocontrol, el seguiment tècnic d'aquests informes sanitaris realitzant apertura d'expedients si s'escau i l'oferta de formació continuada al personal manipulador d'aquests centres a travès de l'oferta de la Diputació de Barcelona.

4. Campanya d'inspeccions sanitàries a les guinguetes de les platges de Sitges, en un total de 24 establiments

5. Adquisició de material per a la realització d'inspeccions sanitaries a establiments alimentaris

Termòmetre sonda, gradeta i reactius de detecció de clor residual lliure de l'aigua dels establiments inspeccionats, nevera portàtil, anaclins, i bosses per a la presa de mostres.

6. Autoritzar sanitariament els establiments de venda minorista de carns fresques i derivats per a un àmbit de comercialització municipal

Comporta elaborar un cens d'aquests establiments del municipi, elaborar un protocol que defineixi: els circuits administratius, tipus de documents, procediments administratius per atorgar l'esmentada autorització, informar de l'obligatorietat de disposar d'aquesta autorització als titulars dels establiments minoristes i comporta tramitar els expedients fins a l'obtenció de l'autorització sanitaria dels establiments de venda minorista de carns fresques i derivats: per als que el seu àmbit de comercialització és municipal es tramitarà tot el procès, d'una banda, i per als que el seu àmbit de comercialització sigui supramunicipal se'ls derivarà al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de l'altra.

L'activitat dirigida a la restauració col.lectiva social es desenvolupa des de ja fa anys, la realització d'informes sanitaris d'activitats es desenvolupa des de fa quatre anys, la signatura d'un conveni amb la Mancomunitat es va realitzar per primer cop fa dos anys i l'autorització sanitaria dels establiments de venda de carns fresques i derivats es realitza aquest any per primera vegada.

 

Calendari de treball

Durant el mes d'abril s'inicien les actuacions per elaborar un protocol per als procediments administratius del Servei de Salut Pública, fent especial esment al protocol per a autoritzar sanitariament els establiments de venda minorista de carns fresques i derivats. Durant el mes de juliol es realitzaran les inspeccions sanitaries a les guinguetes de les platges de Sitges. Per la restauració col.lectiva social, la campanya d'inspeccions s'inicia amb el curs escolar: setembre-octubre, i el seu seguiment es prorroga tot un any. Per l'elaboració d'informes sanitaris: l'activitat és anual.


Prevenció de la Salut

Des del Departament de Sanitat de l´Ajuntament de Sitges es coordina:

 • La realització d´activitats de promoció i protecció de la salut: dirigit als alumnes dels centres educatius del municipi, aquestes activitats que comprenen aspectes com la prevenció drogodependències, educació sexual, transtorns de l´alimentació, seguretat alimentària, etc.
 • Programa de salut escolar: es coordina la realització de les revisions mèdiques escolars als alumnes de P4 de les escoles de Sitges i les campanyes de vacunació escolar que es realitzen per part de l´equip de salut escolar.

 

Sanitat ambiental

La sanitat ambiental és la disciplina de la salut pública que identifica, vigila, controla i avalua els efectes negatius que les alteracions del medi ambient provoquen sobre la salut humana.

En aquest sentit es realitza el control sanitari en els establiments d´activitats de nova obertura, compreses en aquest àmbit, a dos nivells: sobre el projecte presentat previ a l´obertura de l´establiment i en el moment de la inspecció quan l´activitat ja funciona.

La gestió del risc per a la salut en les piscines d´ús públic del terme municipal (piscines d´hotels, càmpings, poliesportius, etc) es realitza el control sanitari mitjançant inspeccions sanitàries periòdiques de les piscines d´us públic de temporada i de les que funcionen tot l´any.

 

A. La gestió dels riscs per a la salut derivats de les plagues

Es treballa a dos nivells:

1. Terme municipal

S´actua de dues maneres diferents:

 • L´Ajuntament fa tractaments periòdics al clavegueram municipal de desratització.
 • En cas que algun ciutadà tingui algun problema en el que es necessiti realitzar un tractament de desratització i/o desinfectar la via pública cal que ho comuniqui al Departament de Sanitat mitjançant instància.

 

2. Dependències municipals

S´actua de diferents maneres:

 • A través d´un pla de lluita contra plagues: Col·locació d´esquers i revisió d´aquests entre d´altres actuacions per a la restauració col·lectiva social ( menjadors escolars, menjadors tercera edat, Mercat municipal ).
 • Es procedeix a la desinfecció periòdica dels lavabos ubicats a les platges durant la temporada d´estiu.
 • Revisió periòdica de totes les dependències municipals ( inclosos els centres educatius, casal d´avis, Centre de Dia poliesportiu Pins Vens, Camp d´Aiguadolç, Cementiris, etc. ).
 • La gestió dels riscs per a la salut de les instal.lacions d´alt i baix risc de proliferació i dispersió de la legionel·la.

 

B. La gestió dels riscs per a la salut derivats de la Legionel·la

Una comissió d´estudi per a la prevenció i control de la legionel·losi, la qual va aprovar el Programa de prevenció i control de la legionel·losi, treballa en aquest àmbit des de l´any 2003.

Les actuacions que es realitzen afecten als edificis de titularitat municipal que compten amb instal.lacions d´alt i baix risc per legionel·la aquests són: centres d´educació infantil i primària públics, llars d´infants Municipal, el poliesportiu municipal, el Centre de Dia, l'edifici de la Policia local, el Camp Municipal Aiguadolç.

En aquests edificis es realitza:

 • Neteja i desinfecció de la xarxa interna d´aigua sanitària del centre amb una periodicitat anual.
 • Analítiques periòdiques d´aigua de la xarxa d´aigua sanitària de legionel·la spp.
 • Des de cadascun d´aquests centres es desenvolupa un Programa de manteniment higienicosanitari d´aquestes instal·lacions.
 • Per les instal·lacions d´alt risc l´any passat es va obtenir el certificat de revisió, emès per una entitat autoritzada per la Generalitat de Catalunya, tal com estableix la normativa vigent de Prevenció i Control de la Legionel·losi.

Un clorador automàtic de la xarxa d´aigua sanitària corresponent als edificis de la Llar d´Infants Municipal El Cercolet, el Centre de Dia L´Aplec, l´edifici de Serveis Socials és supervisat per tal de garantir el seu bon funcionament. El Programa de prevenció i control de la legionel.losi contempla més punts que s´aniran desenvolupant.


C. La gestió dels riscs per a la salut dels establiments de tatuatge i/o pírcing

Es realitza el control sanitari d´aquests establiments mitjançant inspeccions sanitàries periòdiques.

La gestió del risc per a la salut pel que fa a les aigües de consum públic

Es treballa de manera coordinada amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.