Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Serveis urbans

L’Ajuntament de Sitges es decanta per les certificacions ISO 14001

La vila ja gaudeix de 6 certificacions ISO 14001 per la seva gestió mediambiental.
L’Ajuntament de Sitges, a través de l’Agència de Promoció de Turisme de Sitges, ha renunciat aquest any a presentar la seva candidatura per obtenir la bandera blava per a les seves platges, ja que ha optat per treballar per a la certificació de gestió mediambiental ISO 14001. Com a conseqüència d’aquest esforç dut a terme per l’Ajuntament de Sitges i l’Agència de Promoció de Turisme de Sitges, la vila ha obtingut aquest any cinc noves certificacions ISO 14001 per a les platges dels Balmins, de Les Botigues de Sitges, de Garraf, de La Ribera i de La Barra, que s’afegeixen a la de Sant Sebastià, obtinguda l’any passat. La ISO 14001 promou la gestió ambiental i millor constant de les platges, ja que la renovació de la certificació s'aconsegueix amb una auditoria anual que verifica la adequació de les instal·lacions, la qualitat de les aigües de bany i la sorra, els serveis, i la gestió dels residus. En canvi, l’obtenció de la bandera blava se centra en només una inspecció única anual. L’Ajuntament de Sitges, a través de l’Agència de Promoció de Turisme de Sitges, ha apostat per un model de gestió mediambiental continuada, vetllant per la qualitat de les seves platges al llarg de tot l’any. Per mantenir aquests estàndards de qualitat, s’ha optat per seguir els criteris de les normes ISO, que obliguen a realitzar controls periòdics de la qualitat de l’aigua, la sorra i l’entorn del litoral. A diferència del sistema de banderes blaves, que realitzen inspeccions més esglaonades, el control de la ISO 14001 és més freqüent. A més a més, contempla també un seguiment d’aspectes accessoris com la senyalització, l’equipament de seguretat, els serveis de rescat i primers auxilis, serveis paral·lels, accessos, etc. D’altra banda, les ISO 14001 obliguen als municipis a establir protocols d’actuació en cas de crisis (riades, contaminació, etc.) L’Ajuntament de Sitges és completament conscient que les platges del municipi són un dels principals actius i atractius turístics. Una gestió acurada, uns serveis de qualitat, una atenció molt exigent als usuaris i banyistes, i una preocupació mediambiental han conduït a l’ens municipal per apostar i optar decididament per la certificació ISO 14001.