Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obra pública a Sitges



OBRES EN CURS



Construcció del nou tram de canonada d'aigües residuals de La Fragata-Vinyet

Objectiu: Construcció d'un nou tram de canonada soterrada per impulsar les aigües residuals d'aquest sector des de la planta de bombament de La Fragata fins la planta de Capo Vinyet, que serà novament impulsada fins la depuradora de Sant Pere de Ribes.

Benefici: La nova canonada passarà soterrada pel passeig i substituirà l'actual que passa soterrada per les platges. L'actuació millorarà i conservarà les instal·lacions del servei d'aigua residual, i evitarà situacions de risc de trencament de la canonada actual pels temporals.

Data d'inici 2a fase: 17 d'octubre 2022
Data d'inici 1a fase: Maig 2022
Data d'acabament: Gener 2023

Lloc: Passeig de la Ribera i Fragata
Cost: 1,2 M€

Empresa que executa l'obra: Agbar
Obra finançada per: Agència Catalana de l'Aigua

Poden sol·licitar més informació de l'obra a l'Ajuntament de Sitges a través del correu:

serveisurbans@sitges.cat / Tel. 010



Substitució de l'ascensor del pas soterrat

Benefici: millorarà la circulació de vehicles i vianants.

Lloc: Pas soterrat entre carrers Hort Gran i av. de les Flors
Cost: (...)
Data d'inici: Gener 2023
Data d'acabament: Febrer 2023
Empresa: Kone
Financia: Ajuntament de Sitges

Rehabilitació de la vialitat a Terramar

Benefici: millorarà la circulació de vehicles i vianants.

Lloc: Barri de Terramar
Cost: 1.061.611 + IVA
Data d'inici: febrer 2022
Data d'acabament: Juliol 2022
Empresa: Agbar
Financia: Ajuntament de Sitges

Rehabilitació de les Cases dels Mestres

Benefici: permetrà destinar l'espai a habitatge de finalitats socials.

Lloc: carrer de Sant Honorat
Cost: 574.627 €
Data d'inici: Desembre 2021
Data d'acabament: Setembre 2022
Empresa: Izer
Financia: Ajuntament de Sitges

Construcció d'habitatges de protecció oficial

Benefici: crearà habitatges de protecció oficial.

Lloc: La Plana
Data d'inici: 2021
Data d'acabament: 2023
Empresa: Fundació Salas i Grup Terraco
Financia: Entitats públiques i privades

www.sitges.cat/habitatge



PROPERES OBRES EN FASE DE LICITACIÓ



Remodelació de L'Escorxador

Benefici: permetrà la celebració d'esdeveniments culturals.

Lloc: carrer de Joan Maragall
Cost: 821.226 €
Data d'inici:  (Pendent)
Data d'acabament:  (Pendent)
Empresa:  (Pendent)
Financia: Ajuntament de Sitges

Edifici annex a Can Milà

Benefici: (Sense dades)

Lloc: avinguda del Camí dels Capellans
Cost: (Sense dades)
Data d'inici:  (Pendent)
Data d'acabament:  (Pendent)
Empresa:  (Pendent)
Financia: Ajuntament de Sitges

Gespa al camp del Nou Pins Vens

Benefici: nova gespa artificial per als usuaris del camp esportiu

Lloc: carrer del Pintor Marià Carobonellopis

Cost:
Data d'inici: (Pendent)

Data d'acabament:  (Pendent)
Empresa:  (Pendent)
Financia: Ajuntament de Sitges

Construcció del nou estadi de futbol

Benefici: nou equipament esportiu.

Lloc: carrer del Pintor Marià Carobonellopis
Cost:
Data d'inici: (Pendent)
Data d'acabament: (Pendent)
Empresa: (Pendent)
Financia: Ajuntament de Sitges

Rehabilitació de la masia de Santa Barbara

Benefici: 
Cost:
Data d'inici:
Data d'acabament:
Empresa:
Financia: Ajuntament de Sitges

Nova escola municipal de música

Benefici: 
Cost:
Data d'inici:
Data d'acabament:
Empresa:
Financia: Ajuntament de Sitges