Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Informació de la contractació pública

Registre de licitadors

En aquest apartat hi trobaràs referides les empreses que volen contractar amb aquest ens i que consten inscrites al Registre electrònic d'empreses licitadores.

Registre d'empreses classificades

Des d'aquest apartat pots accedir al registre on consten les dades relatives a la solvència econòmica financera i tècnica o professional de les empreses que han estat classificades per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

Criteris interpretatius de contractació

En aquest apartat podràs trobar la resolució de consultes sobre la interpretació i l’anàlisi de les normes jurídiques en matèria de contractació pública.

Informe de contractes adjudicats segons el procediment

Contractes menors? Contractes adjudicats per procediment obert? Per procediment negociat? Aquí trobaràs els percentatges, en volum pressupostari, dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.

Òrgans de contractació

Quina entitat o òrgan és la responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.