Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Relació de contractes

Licitacions en tràmit (perfil de contractant)

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

Contractes programats

En aquest apartat trobaràs el detall sobre els contractes que l'ens tingui programats.

Relació de contractes menors (històric)

Els contractes menors (contractes d’import inferior a 50.000 euros, quan es tracti de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan es tracti d’altres contractes) es van adjudicant al llarg de l'any. En aquest apartat trobaràs l'històric d’aquest tipus de contractes, indicant, entre d’altres, què es compra, per quin import i a qui es compra.

Registre de factures

Quantes factures s'han fet arribar a l'ens? A què corresponen? Aquí en trobaràs la relació.