Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

*
L'Oficina Local de Transició Energètica (OLTE) és un servei d’assessorament gratuït de l’Ajuntament de Sitges per apropar a la ciutadania els recursos, serveis, ajudes i informació per a un model nou de transició energètica just, racional i de qualitat. L’objectiu és fer de Sitges una vila més sostenible i fer front als reptes climàtics i mediambientals actuals.

L'Oficina Local de Transició Energètica dona suport per avançar en aquesta transició energètica, que passa per la substitució progressiva dels combustibles fòssils per energies renovables, així com per la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic, a partir de nous conceptes constructius autosuficients o models de mobilitat. Si voleu assessorament cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local de Transició Energètica (OLTE)

La voluntat de l’Ajuntament de Sitges és assolir la reducció d’emissions adquirida en el compromís del Pacte d’Alcaldes.

Instal·lacions de fotovoltaica 

Descobreix els beneficis de l'aprofitament del sol i la seva transformació en energia, així com les bonificacions i ajudes per la seva implementació. 

Mobilitat elèctrica

Els vehicles classificats com 'zero emissions' i 'Eco' són el present i el futur. Promovem una mobilitat sostenible que redueixi la petjada de carboni.

Rehabilitació energètica 

Una millor gestió de l'energia és possible. Coneix les eines i ajudes disponibles per millorar l'eficiència del teu habitatge, oficina o local comercial. 

Estalvi energètic

Petits gestos fan grans canvis. Amb accions senzilles podràs reduir el cost de les factures de subministraments i fer un ús responsable de l'energia que consumeixes.1. Instal·lacions de fotovoltaica

Sitges avança en la implantació de fotovoltaica en els equipaments municipals. La prefectura de la Policia Local (enllaç a la notícia) ha estat la primera dependència que produirà el 17,5% de l’energia total consumida a l’edifici anualment, arribant a autoconsumir el 85% de l’energia produïda.

També disposen d’instal·lació fotovoltaica i aerotèrmica les noves promocions d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) promogudes per l’Ajuntament de Sitges, i certificació energètica AA, la màxima permesa.


Quines passes has de seguir per instal·lar-les?

Autoconsum compartit Sobre coberta a una comunitat de veïns

  • Estudia la viabilitat d’instal·lació
  • Proposa-ho a la comunitat de veïns
  • Demana pressupostos
  • Acorda la proposta en la junta de la comunitat
  • Tramitació prèvia sol·licitant la bonificació del ICIO i de la taxa urbanística a l’Ajuntament. 

    https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?Cercador=True&IdTramit=322

  • Execució de la instal·lació (sense necessitat de resolució expressa per part de l’Ajuntament)
  • Realitza dels tràmits per a la legalització de la instal·lació
  • Un cop executada i legalitzada, sol·licita la bonificació de l’IBI

Habitatges unifamiliars i Empreses

Les propietats d’edificis unifamiliars hauran de seguir el mateix procediment que en l’apartat anterior, ometent els punts 2 i 4.


Bonificacions fiscals per la instal·lació de fotovoltaica

L’Ajuntament de Sitges ofereix bonificacions del 50% sobre l'IBI per a la instal·lació de fotovoltaica.

 També bonifica en un 95% la quota de l’ICIO.

I en un 60% la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Actualment el departament de Sostenibilitat, Canvi climàtic i Transició energètica treballa en el desenvolupament d’una ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica a Sitges. Aquesta ordenança té com objectiu regular el règim d’intervenció municipal sobre les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’executen en béns immobles, i les mesures tributàries corresponents que permetin la seva incentivació.

Més informació aquí.  
2. Mobilitat elèctrica

Sitges disposa de dos punts gratuïts i municipals de recàrrega per a vehicles elèctrics al parc de Can Robert. Els dos punts de recàrrega semi ràpida (4 presses) estan situats a l’aparcament, a la zona més propera al Centre d’Atenció al Visitant de Can Milà i a la rotonda d’accés al centre. L'Ajuntament està realitzant les obres per habilitar tres punts de recàrrega adicionals per finals d'any, arribant així a disposar d'un total de cinc punts de càrrega de vehicles elèctrics.


Els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics  són de recàrrega semi ràpida, amb una potència de 22,2kW (32A), trifàsic, amb dues tomes per connectar TYPE-2-F. 


L’Ajuntament de Sitges té la voluntat d’ampliar progressivament aquest servei per abastir totes les zones del municipi i incentivar un transport més sostenible. La previsió municipal és distribuir dos nous punts de recàrrega en barris i zones turístiques el 2022.Bonificacions fiscals 

Els vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) com a Zero Emissions o Eco gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota anual de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Estacionament a l’area blava i verda amb una tarifa de 0€ a vehicles catalogats com a Zero Emissions. 

No caldrà expedir tiquet, únicament s'haurà de disposar de l'etiqueta ambiental visible i correctament col·locada.

Gratuïtat en la càrrega del vehicle elèctric en qualsevol de les estacions de recàrrega que formen part l’Aliança de Municipis per la Interoperativitat de Catalunya (AMIC).3. Rehabilitació energètica

Bonificacions fiscals 

Del 95% per la rehabilitació estructural d'habitatges destinats a lloguer social per un mínim de 6 anys.

Del 50% per la rehabilitació de façanes, mitgeres i en envans al descobert, patis interiors i cobertes o terrasses, si es fan dins dels terminis i condicions fixades a les ordenances municipals d’edificació.

Del 50% en les obres derivades del resultat de la Inspecció tècnica dels Edificis, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis.4. Estalvi energètic


L'Ajuntament de Sitges utilitza un programari que permet conèixer en detall quin és el consum a les diferents dependències municipals. Si vols saber què consumeix l'Ajuntament o algun edifici públic concret. pots consultar tota la informació en aquest enllaç: 

https://portalenergia.herokuapp.com/ca/Sitges850/


Com estalviar recursos i diners en subministraments

Preguntes freqüents


Instal·lació fotovoltaica 

Sabies que els fons dels ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge en el sector residencial del ICAEN estan actualment esgotats?

Tot i això, degut a l’alt volum de sol·licituds presentades s’esperen noves convocatòries de cara els pròxims anys.

Sabies que la subvenció va relacionada amb els kWp instal·lats i no es un percentatge fix del cost total de la instal·lació?

A més incrementa en el cas de autoconsum col·lectiu. Per exemple, si a casa t’instal·len 8 panells fotovoltaics de 450 Wp, la potència instal·lada serà 8 x 0,45 = 3,6 kWp. Per tant, la subvenció per a un habitatge unifamiliar seria de 2.160 euros (3,6 x 600 €/kWp). En el cas d'un habitatge plurifamiliar amb més d'un consumidor, la subvenció seria de 2.520 euros (3,6 x 710 €/kWp) = 2.520 €

Mobilitat elèctrica

Sabies que existeix una xarxa de punts de recàrrega a Catalunya?

Pots consultar-la a https://xarxarecarrega.icaen.gencat.cat/ICAEN/

Sabies que el MOVES III per vehicles turisme subvenciona entre 1.700 € i 7.000€ per vehicles de menys de 45.000€ (sense IVA) i de 53.000€ per vehicles de 8 o 9 places?

El vehicle ha de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE pel programa MOVES III (https://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III).

Rehabilitació energètica

Sabies que la majoria de subvencions demanen com a mínim la reducció d’energia primària renovable d'un 30%?

Vull canviar 4 finestres i 4 portes de marc de fusta amb vidre simple per 4 finestres i 4 portes de PVC i doble vidre baix emissiu, amb aquesta mesura únicament es reduirà aproximadament un 5% l’energia primària renovable. Per tant, per poder accedir a les subvencions s’haurà  acompanyar d’altres actuacions com, per exemple, la substitució dels equips de generació de calefacció per una caldera de biomassa o una bomba de calor d’alta eficiència.