Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

*
Oficina Local de Transició Energètica

L'Oficina Local de Transició Energètica (OLTE) és un servei d’assessorament gratuït de l’Ajuntament de Sitges per apropar a la ciutadania els recursos, serveis, ajudes i informació per a un model nou de transició energètica just, racional i de qualitat. L’objectiu és fer de Sitges una vila més sostenible i fer front als reptes climàtics i mediambientals actuals.

L'Oficina Local de Transició Energètica dona suport per avançar en aquesta transició energètica, que passa per la substitució progressiva dels combustibles fòssils per energies renovables, així com per la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic, a partir de nous conceptes constructius autosuficients o models de mobilitat. Si voleu assessorament cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local de Transició Energètica (OLTE).La voluntat de l’Ajuntament de Sitges és assolir la reducció d’emissions adquirida en el compromís del Pacte d’Alcaldies.

Energies renovables

Descobreix els beneficis de l'aprofitament del sol i la seva transformació en energia, així com les bonificacions i ajudes per a la seva implementació. 

Mobilitat elèctrica

Els vehicles classificats com 'zero emissions' i 'Eco' són el present i el futur. Promovem una mobilitat sostenible que redueixi la petjada de carboni.

Rehabilitació energètica 

Una millor gestió de l'energia és possible. Coneix les eines i ajudes disponibles per millorar l'eficiència del teu habitatge, oficina o local comercial. 

Estalvi energètic

Petits gestos fan grans canvis. Amb accions senzilles podràs reduir el cost de les factures de subministraments i fer un ús responsable de l'energia que consumeixes.1. Energies renovables

1.1. Comunitat energètica

La Comunitat Energètica de Sitges ja és una realitat

L’Ajuntament de Sitges ha creat la primera Comunitat energètica de Sitges, on un conjunt de 55 famílies es beneficien de l’energia generada amb la instal·lació de plaques solars als edificis municipals del polígon Mas Alba - Les Pruelles. Les persones interessades en formar part de pròximes comunitats energètiques municipals poden escriure a sostenibilitat@sitges.cat. 

La Comunitat energètica impulsada des de l’Ajuntament facilita part de l’electricitat de 2 famílies vulnerables i altres 53 de Sitges, gràcies a l’energia solar que es genera a Les Pruelles. Les famílies vulnerables tenen una franja de l’electricitat contractada de 0,5 KWp per la qual no hauran de pagar cap taxa anual. La resta de famílies que s’acullen a la Comunitat paguen una taxa anual de 43,55€ per 1 kWp contractat o 21,77 si contracten 0,5kWp. Segons els càlculs previstos, l’estalvi econòmic pot ser entre 100 i 200 € anuals. El contracte és de 2 anys amb una possible pròrroga de dos anys més. Per aquesta primera comunitat, els domicilis beneficiats estan dins d’un radi de 2 km des del centre generador (Les Pruelles), cosa que inclou la gran part del nucli urbà.

Un cop s’ha creat la comunitat energètica, s’atorga una llicència per un termini de 2 anys, prorrogables a 2 anys més mitjançant un acord de l’òrgan competent, amb possibilitat de renúncia voluntària per part de les persones beneficiàries any a any. La renovació es confirmarà sempre que hagi estat pagada la taxa corresponent ja meritada.


1.2. Instal·lacions fotovoltaiques

L'Ajuntament de Sitges avança en la implantació de l'energia fotovoltaica en els equipaments municipals, molts d'ells dissenyats per a ser comunitats energètiques integrant les famílies vulnerables de forma gratuïta.

Si estàs interessat a formar part d'aquesta comunitat energètica inscriu-te al següent enllaç i t'informarem quan s'obri la convocatòria.

També disposen d’instal·lació fotovoltaica i aerotèrmica les noves promocions d’Habitatge de Protecció Oficial (HPO) promogudes per l’Ajuntament de Sitges, i certificació energètica AA, la màxima permesa.


Quines passes has de seguir per instal·lar-les?

Autoconsum compartit

Sobre coberta a una comunitat de veïns:

  • Estudia la viabilitat d’instal·lació.
  • Proposa-ho a la comunitat de veïns.
  • Demana pressupostos.
  • Acorda la proposta en la junta de la comunitat.
  • Tramita de la comunicació prèvia sol·licitant de forma específica la bonificació del ICIO i de la taxa urbanística a l’Ajuntament. Un cop revisada la documentació, rebràs l'autoliquidació per realitzar el pagament de l'ICIO i la taxa urbanística.
  • Execució de la instal·lació (sense necessitat de resolució expressa per part de l’Ajuntament).
  • Realitza els tràmits per a la legalització de la instal·lació.
  • Un cop executada i legalitzada, sol·licita la bonificació de l’IBI

Habitatges unifamiliars i Empreses

Les propietats d’edificis unifamiliars hauran de seguir el mateix procediment que en l’apartat anterior, ometent els punts 2 i 4.


Bonificacions fiscals per a la instal·lació d'energia fotovoltaica

L’Ajuntament de Sitges ofereix bonificacions del 50% sobre l'IBI durant 5 anys, fins a un 30% del cost de la instal·lació fotovoltaica. 

 També bonifica en un 95% la quota de l’ICIO.

I en un 60% la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

Actualment el departament de Sostenibilitat, Canvi climàtic i Transició energètica treballa en el desenvolupament d’una ordenança municipal per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica a Sitges. Aquesta ordenança té com objectiu regular el règim d’intervenció municipal sobre les instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica que s’executen en béns immobles i les mesures tributàries corresponents que permetin la seva incentivació.

Més informació aquí.  


1.3. Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima

El Pla de Transició energètica, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Sitges, és l’eina que ha de conduir Sitges cap a la reducció del 55% d’emissions l’any 2030 i assolir la neutralitat l’any 2050. Amb l’horitzó d’aquest balanç net de zero emissions l’any 2050, Sitges es vol sumar a la lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit, en diagnòstic del mateix Pla ja s’avança una dada esperançadora: Sitges ha reduït les emissions en un 33% el 2020 respecte les xifres del 2005.

El municipi ja es va adherir al compromís del Pacte d’Alcaldies, un document que vol ser motor de canvi i vol deixar clara l’aposta ferma del món local per la sostenibilitat. Aquest Pacte pretén que els ajuntaments, com a administracions més properes a la ciutadania, siguin exemples en la lluita contra el canvi climàtic. El punt de partida és el compliment de l’Acord Verd (Green Deal) de la Unió Europea i la normativa que se’n deriva respecte la reducció d’emissions, però el Pacte d’Alcaldies vol ser ambiciós i anar més enllà d’aquesta normativa europea en tot allò que pugui afavorir el medi ambient.

https://www.sitges.cat/serveis/sostenibilitat/oficina-energia/documents/pla-transicio-energetica_sitges.pdf   


Consulta el Pla Local de Transició Energètica


2. Mobilitat elèctrica

L'Ajuntament de Sitges disposa de set (7) punts de recàrrega semi ràpida gratuïts i municipals per a vehicles elèctrics. Cinc punts (10 preses) situats a l’aparcament de Can Robert, un al passeig marítim i l'altre al carrer de Samuel Barrachina. L'Ajuntament està realitzant les tramitacions per habilitar quatre punts de recàrrega més disponibles per al maig del 2024, arribant així a disposar d'un total d'onze (11) punts de càrrega de vehicles elèctrics.


Els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics  són de recàrrega semi ràpida, amb una potència de 22,2kW (32A), trifàsic, amb dues preses per connectar TYPE-2-F. 


L’Ajuntament de Sitges té la voluntat d’ampliar progressivament aquest servei per abastir totes les zones del municipi i incentivar un transport més sostenible. Bonificacions fiscals 

Els vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) com a Zero Emissions o Eco gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota anual de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Estacionament a l’area blava i verda amb una tarifa de 0€ a vehicles catalogats com a Zero Emissions. 

No caldrà expedir tiquet, únicament s'haurà de disposar de l'etiqueta ambiental visible i correctament col·locada.

Gratuïtat en la càrrega del vehicle elèctric en qualsevol de les estacions de recàrrega que formen part l’Aliança de Municipis per la Interoperativitat de Catalunya (AMIC).3. Rehabilitació energètica

Bonificacions fiscals 

Del 95% per la rehabilitació estructural d'habitatges destinats a lloguer social per un mínim de 6 anys.

Del 50% per la rehabilitació de façanes, mitgeres i en envans al descobert, patis interiors i cobertes o terrasses, si es fan dins dels terminis i condicions fixades a les ordenances municipals d’edificació.

Del 50% en les obres derivades del resultat de la Inspecció tècnica dels Edificis, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis.4. Estalvi energètic


L'Ajuntament de Sitges utilitza un programari que permet conèixer detalladament quin és el consum de les diferents dependències municipals. Si vols saber què consumeix l'Ajuntament o algun edifici públic concret, pots consultar tota la informació a aquest enllaç: 

https://portalenergia.herokuapp.com/ca/Sitges850/


Com estalviar recursos i diners en subministraments

Preguntes freqüents


Instal·lació fotovoltaica 

Sabies que els fons dels ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge en el sector residencial de l'ICAEN estan actualment esgotats?

Tot i això, a causa de l’alt volum de sol·licituds presentades, s’esperen noves convocatòries de cara els pròxims anys.

Sabies que la subvenció va relacionada amb els kWp instal·lats i no es un percentatge fix del cost total de la instal·lació?

A més incrementa en el cas de autoconsum col·lectiu. Per exemple, si a casa t’instal·len 8 panells fotovoltaics de 450 Wp, la potència instal·lada serà 8 x 0,45 = 3,6 kWp. Per tant, la subvenció per a un habitatge unifamiliar seria de 2.160 euros (3,6 x 600 €/kWp). En el cas d'un habitatge plurifamiliar amb més d'un consumidor, la subvenció seria de 2.520 euros (3,6 x 710 €/kWp) = 2.520 €

Mobilitat elèctrica

Sabies que existeix una xarxa de punts de recàrrega a Catalunya?

Pots consultar-la a https://xarxarecarrega.icaen.gencat.cat/ICAEN/

Sabies que el MOVES III per a vehicles turisme subvenciona entre 1.700 € i 7.000€ per a vehicles de menys de 45.000€ (sense IVA) i de 53.000€ per a vehicles de 8 o 9 places?

El vehicle ha de figurar a la base de dades de vehicles de l’IDAE pel programa MOVES III (https://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES-III).

Rehabilitació energètica

Sabies que la majoria de subvencions demanen com a mínim la reducció d’energia primària renovable d'un 30%?

Vull canviar 4 finestres i 4 portes de marc de fusta amb vidre simple per 4 finestres i 4 portes de PVC i doble vidre baix emissiu, amb aquesta mesura únicament es reduirà aproximadament un 5% l’energia primària renovable. Per tant, per poder accedir a les subvencions s’haurà  acompanyar d’altres actuacions com, per exemple, la substitució dels equips de generació de calefacció per una caldera de biomassa o una bomba de calor d’alta eficiència.