Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de govern

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns les operacions comptables de les primes del contracte de l’Escola Municipal de Música Montserrat Almirall

La Junta de Govern Local (JGL) ha aprovat aquest dilluns les operacions comptables de les primes del contracte de l’Escola Municipal de Música Montserrat Almirall. Amb aquesta aprovació s’actualitzen els preus de l’EMMMAS als alumnes matriculats.

La Junta ha aprovat també el desistiment del procediment de contractació de la licitació de la instal·lació i manteniment de la zona blava que incloïa subministrament de parquímetres, software de gestió i vigilància, impressores tèrmiques i l’app de pagament per mòbil. Es tracta d’un tràmit necessari per a l’adjudicació dels nous parquímetres abans que finalitzi el 2020.

En l’àmbit de Tradicions i Festes, la JGL ha aprovat l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges i Damm, per a l’actualització del conveni de patrocini amb l’empresa, en atenció a les activitats suspeses per raó de la Covid-19.

 

Acords aprovats

SECRETARIA

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA  28 DE SETEMBRE  2020 1046-2870/2020

 

REGIDORIA D’HISENDA I CONTRACTACIÓ

2.- DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ CORRESPONENT A LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PARQUÍMETRES, SOFTWARE DE GESTIÓ I VIGILÀNCIA, IMPRESSORES TÈRMIQUES I APP DE PAGAMENT PER MÒBIL DE LA ZONA BLAVA DEL MUNICIPI DE SITGES. INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT1431-000009-000899/2019

REGIDORIA DE TRADICIONS I FESTES

3.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE SITGES I LA SOCIEDAD ANÒNIMA DAMM. 1376-0047/2020

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

4.- APROVACIÓ DE LES OPERACIONS COMPTABLES DE LES PRIMES DEL CONTRACTE DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA “MONTSERRAT ALMIRALL”

 

REGIDORIA DE RECURSOS HUMANS

5.- AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT D’UNA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT.

 

REGIDORIA D’URBANISME, DISCIPLINA URBANA I ACTIVITATS

6.- APROVACIÓ DEL CANVI DE TITULAR DE LA SOCIETAT PROMOTORA DE L’EXPEDIENT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 27 MAS ALBA PONENT.

 

REGIDORIA DE PATRIMONI, PROJECTES I OBRES.

7.- ATORGAMENT DE LA CONFORMITAT MUNICIPAL PRÈVIA PER A LA TRANSMISSIÓ DEL DRET D’ÚS DE LA PLAÇA NÚM. 86 DE L’APARCAMENT SOTERRAT DE L’AVINGUDA SOFIA.