Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament aprova els ajuts per a l’emprenedoria i la creació de noves empreses i adjudica el calendari d’exposicions del Miramar Centre Cultural per tot el 2023.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat atorgar 55.326,64 euros als 17 beneficiaris admesos en els ajuts per fomentar l’emprenedoria i la creació de noves empreses a Sitges. Cinc persones van quedar excloses dels ajuts per no complir els requisits, mentre que les 17 candidatures aprovades rebran diferents aportacions econòmiques segons les propostes de cadascú i els barems de les bases dels ajuts.

També dins de l’àmbit dels ajuts, la Junta de Govern ha liquidat les bonificacions per estada i menjador que es van oferir a les llars d’infants municipals El Cercolet i La Moixiganga el curs passat (2021-22). Concretament, l’Ajuntament pagarà a l’empresa adjudicatària de les llars d’infants municipals 14.401 euros en concepte de servei d’estada als dos centres, mentre que l’adjudicatària n’haurà de retornar 1.650 del menjador de La Moixiganga.

Finalment, aquest òrgan de govern ha aprovat l’adjudicació de les exposicions que hi haurà al Miramar Centre Cultural durant l’any 2023.  

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la pròrroga del contracte basat en l’Acord marc per a la prestació del servei de gestió i assistència en viatges de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Hisenda –Comissió central de subministraments-, adjudicat a l’empresa Atlàntida Tours Viatges SA.
 • Aprovació de la modificació del contracte de serveis de defensa jurídica i judicial de l’Ajuntament de Sitges en els ordres jurisdiccionals contenciós administratiu i social: Lot 3 jurisdicció contenciosa administrativa especialitats no incloses en els altres lots (Urbanisme i RRHH).
 • Aprovació de l’adhesió a l’Acord marc de l’ACM subministrament d’uniformitat de Policia local i vestuari de Protecció civil, per l’adquisició en la modalitat de compra de 225 polos d’estiu i 225 polos d’hivern.
 • Aprovació de la concessió de la Llicència d’enderroc d’una nau industrial situada al carrer Moret núm. 11, urbanització La Llevantina.
 • Aprovació de la concessió de la Llicència d’enderroc d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat a l’Avinguda Balmins, 33.
 • Aprovació de la concessió de la Llicència d’enderroc d’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer de Joan Ramon Benaprès, 16.
 • Aprovació de la concessió de Llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer de Mossèn Norbert Font i Sagué, 25.
 • Aprovació de la liquidació de les bonificacions per estada i menjador a les llars d’infants Cercolet i Moixiganga Curs 21-22.
 • Aprovació de l’atorgament de l’ajut per fomentar l’emprenedoria i la creació de noves empreses.
 • Aprovació de l’adjudicació de l’espai expositiu del Miramar Centre Cultural per a les exposicions seleccionades enguany i per a ser exposades durant l’any 2023.
 • Aprovació de la regularització de les operacions comptables del contracte del Servei de mediació ciutadana de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació del Pla de seguretat i Salut corresponent al projecte executiu de les obres d’instal·lació fotovoltaiques de les oficines de Promoció i Territori.
 • Aprovació del llistat d’admesos i exclosos provisional de l’ajut per fomentar la contractació laboral i la millora de l’ocupació.