Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat avui, entre altres acords, les bases reguladores del concurs per adjudicar les llicències i vendre a les parades vacants del Mercat de Dissabte de Sitges.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat les bases reguladores del concurs per a l’adjudicació de llicències per a l’exercici de la venda no sedentària en els llocs vacants del Mercat de Dissabte de Sitges. L’any 2018 es va celebrar el darrer concurs públic.

Actualment el mercat de Dissabte té 4 parades actives, però la regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sitges vol potenciar el comerç de proximitat i dinamitzar el mercat de dissabte ampliant les parades, preferentment, amb productes de proximitat tal com estableix el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023. L’objectiu és que a finals de març les persones interessades puguin presentar els seus projectes per poder ampliar l’oferta i la diversitat de productes ja que el mercat de dissabte disposa de 14 parades vacants.

La JGL ha donat llum verda també a la justificació de la subvenció a la Societat Recreativa El Retiro de Sitges per a la promoció d’actes culturals, artístics i lúdics relacionats amb la cultura sitgetana per a l’exercici 2020. En la mateixa sessió, la JGL ha aprovat de la justificació de suport educatiu del 2019 per a l’Escola Maria Ossó.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 15 de febrer de 2021.
 • Aprovació de l’adhesió a la segona pròrroga del contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc de subministrament de Gas Natural amb destinació als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU.
 • Aprovació de la suspensió del contracte menor de serveis de Música en Comunitat i determinació dels conceptes indemnitzables segons informe tècnic del responsable del contracte i reintegrament d’import abonat de més. 
 • Aprovació de la resolució del recurs d’alçada interposat per Construcciones Tomas Gràcia SA contra l’acord de la mesa de contractació d’exclusió de la licitació de l’execució de l’obra corresponent al projecte de rehabilitació de la vialitat sector Terramar delimitat Avinguda Navarra i els carrers Juan de la Cierva i Pintor Ramon Cases. 
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a la Societat Recreativa El Retiro de Sitges per a la promoció d’actes culturals, artístics i lúdics relacionats amb la cultura sitgetana per a l’exercici 2020.
 • Aprovació de la justificació de suport educatiu del 2019 per a l’Escola Maria Ossó.
 • Aprovació de la bonificació de la quota del servei educatiu i servei de menjador a la Llar d’Infants El Cercolet d’un infant per al curs 2020-2021.
 • Aprovació del compte justificatiu de l’atorgament de la subvenció nominativa al Centre Excursionista de Sitges per al foment i la promoció de l’escalada al municipi l’any 2020.
 • Aprovació de les bases reguladores del concurs per a l’adjudicació de llicències per a l’exercici de la venda no sedentària en els llocs vacants del Mercat de Dissabte de Sitges.  
 • Aprovació del projecte executiu de la llicència aprovada en Junta de Govern Local en data 30 d’octubre de 2019 per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Antoni Sardà.
 • Aprovació de la llicència d’obra major corresponent a la construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina, al carrer Cristina Torrents i carrer Prior Joan.