Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova definitivament el projecte de reforma del Casal d’Avis del carrer Pau Casals per acondicionar-lo i adaptar-lo a les necessitats de les activitats que s’hi desenvolupen.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns, ha aprovat de forma definitiva el projecte de reforma del Casal d’Avis del carrer Pau Casals de Sitges. La reforma consisteix en la demolició i substitució de totes les fusteries exteriors amb l’objectiu de millorar el tancament actual. També es fa la reparació i el sanejament de les parets interiors i exteriors de la planta soterrani, i se substitueixen falsos sostres amb noves lluminàries que s'adaptin a les necessitats de les activitats desenvolupades en cada espai.

La JGL també ha aprovat, amb condicions, la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’un complex hoteler amb aparcament i trasters en l’àmbit del sector PPU1, La Plana-Santa Bàrbara –Vallpineda de Sitges.

En l’àmbit de tradicions i festes, l’òrgan municipal aprova l’atorgament d’una subvenció de 28.000 € a l’Associació Barraques de Sitges destinada a l’organització dels actes musicals i culturals, que es realitzaran del 16 al 18 d’agost de 2024.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’estimació de l’expedient de reclamació responsabilitat patrimonial de l’administració. núm. 03/2024.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer Margarida Xirgu, 52.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’un complex hoteler format per dos edificis i espais comuns centrals, edifici A hotel de 4* amb 54 habitacions i edifici B en modalitat d’apartaments turístics, amb 30 apartaments, aparcament per 125 cotxes i 32 trasters, situat a la parcel·la r2 i part en soterrani de la r1 de la Illa 44, PPU1, Sitges.
 • Aprovació del canvi de nom de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Margarida Xirgu, 42.
 • Aprovació de la rectificació dels acords de Junta de Govern Local de data 20/11/2019 de transmissió per herència de la concessió de la plaça d’aparcament número 35, aparcament de l’antic Escorxador, carrer Joan Maragall, 36-40.
 • Aprovació de la rectificació dels acords de Junta de Govern Local de data 13/10/2020 d’atorgament de la conformitat prèvia per a la transmissió per herència de la concessió de la plaça d’aparcament número 51, aparcament l’antic Escorxador, carrer Joan Maragall, 36-40.
 • Aprovació de la rectificació dels acords de Junta de Govern Local de data 13/10/2020 d’atorgament de la conformitat prèvia per a la transmissió per herència de la concessió de la plaça d’aparcament número 52, aparcament l’antic Escorxador, carrer Joan Maragall, 36-40.
 • Aprovació de l’adhesió al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada dels productors de piles i acumuladors.
 • Aprovació definitiva del projecte de reforma del Casal d’Avis del carrer Pau Casals núm. 17 de Sitges.
 • Aprovació de la tercera addenda al conveni de col·laboració per a la gestió dels serveis de medi natural i litoral del Garraf.
 • Aprovació d’una subvenció per concessió directa a Barraques de Sitges per a l’exercici 2024.
 • Aprovació de la incoació del procediment de revocació de l'ajut per fomentar contractació laboral i millora de l'ocupació (exp. 4002-000055-008664/2023).
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa atorgada a l'associació Sitges Comerç (any 2023).
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció pel foment de l'esport escolar i federat a l'Agrupació Esportiva Les Botigues de Sitges any 2023.