Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf en matèria d’ocupació per al desenvolupament de l'actuació Prospecció Ocupacional 2024-2026.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns, ha aprovat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per al desenvolupament de l'actuació Prospecció Ocupacional 2024-2026, d’apropament i intercanvi amb el teixit productiu de la comarca per crear vincles i captar ofertes per millorar l’ocupació.

La junta també ha aprovat adjudicar a Creu Roja Espanyola a Barcelona la prestació, durant dos anys prorrogables, dels serveis preventius sanitaris en els actes organitzats per l’Ajuntament de Sitges i aquells als que en dona suport, ja siguin actes festius, culturals, esportius o de promoció econòmica, entre d’altres. Aquests actes compten amb una nombrosa participació de públic i de participants, i cal dotar-los dels serveis preventius sanitaris adequats.

Dins la regidoria d’Organització i Recursos Humans, l’òrgan municipal ha aprovat l'oferta pública d´ocupació de l’Ajuntament de Sitges per l´any 2024.

 

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’adhesió a l’acord marc per a la contractació del subministrament de material d’oficina (ccs-2023-10) de la comissió central de subministraments (Generalitat de Catalunya, departament d’Economia i Hisenda), i aprovació de l’adjudicació del contracte basat (lot 2).
  • Aprovació de l’adjudicació del contracte per a la prestació dels serveis preventius sanitaris d’autoprotecció dels actes organitzats per l’Ajuntament de Sitges.
  • Aprovació de l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de docència, titulats en grau, pel desenvolupament de cursos i assignatures de diferents ensenyaments del Centre de Formació d’Adults de Sitges.
  • Incoació de l’expedient d’aprovació del projecte de reparcel·lació voluntària de l’àmbit del Pla Parcial PPU-6 La Bòbila II.
  • Aprovació del desistiment sol·licitat en data 28 de juny de 2023 amb núm. de registre d’entrada e\020289-2023 de la llicència d’obra major per a reforma, ampliació i canvi d´ús en edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Sant Josep, 36 (Garraf).
  • Aprovació de l’estimació del recurs de reposició presentat en relació a la no aplicació de la bonificació en la taxa i l’impost aprovats en Junta de Govern Local de data 13 de maig de 2024 d’aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d'un habitatge unifamiliar amb piscina situat a l'avinguda Camí de Miralpeix 19, sector Can Girona.
  • Aprovació de la incoació del reintegrament de la subvenció atorgada a l'escola Maria Ossó pel foment de l'esport escolar 2022.
  • Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Garraf per al desenvolupament de l'actuació Prospecció Ocupacional 2024-2026.
  • Aprovació de l'oferta pública d´ocupació de l’Ajuntament de Sitges per a l´any 2024.