Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

Durant la reunió celebrada aquest matí, la Junta de Govern Local ha aprovat tretze acords de Govern de diferents àmbits.

La Junta de Govern Local reunida avui dilluns ha aprovat un total de tretze acords.

La relació d’acords és la següent:

 1. Aprovació de l’atorgament d’una subvenció de 4.200 euros per concessió directa a l’Associació internacional de productors independents de la Mediterrània (APIMED) destinada a finançar la 21a edició del Mercat de documentals euro-mediterranis i Pitching forum.
 2. Aprovació de la quota 2020 de 4.862 euros a favor de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
 3. Aprovació de la pròrroga extraordinària del contracte del servei de publicació d’informació municipal.
 4. Aprovació la relació de documents considerats confidencials presentats en el sobre B (criteris d’adjudicació consistents en judicis de valor) de la licitació de servei de manteniment de l’enllumenat públic i semafòric, i instal·lacions elèctriques associades del municipi de Sitges.
 5. Adjudicació del contracte de serveis de manteniment de l’enllumenat públic i semafòric i instal·lacions elèctriques associades del municipi de Sitges.
 6. Adjudicació del contracte dels serveis de vigilància i seguretat privada per a la prevenció de l’ocupació de la via pública no autoritzada i control d’accessos i seguretat en edificis i equipaments municipals de sitges, Lot 2.
 7. Adjudicació del contracte d’allotjament i manteniment dels serveis web municipals de l’Ajuntament de Sitges.
 8. Aprovació de l’aportació de 3.000 euros a l’associació cultural Xarxa de Municipis Indians per a l’any 2020.
 9. Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a Patinatge Artístic Sitges.
 10. Aprovació del nomenament del director i del coordinador de Seguretat i Salut del projecte executiu de les obres de reparació del col·lector al carrer Carbonell i Gener.
 11. Aprovació definitiva de l’actualització del projecte d’urbanització de la modificació puntual del POUM del PAU 27 Mas Alba ponent de Sitges.
 12. Aprovació la llicència corresponent a l’enderroc d’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Josep Planas i Robert.
 13. Atorgament de la llicència per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer de Josep Mª Massip i Izabal.