Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, el llistat amb les noves persones adjudicatàries d’una parcel·la dels horts dels avis. L’aprovació ha inclòs també el llistat definitiu de peticions en llista d’espera que és de 33 persones.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dimarts, ha aprovat la incorporació de tres noves beneficiàries d’una parcel·la als horts dels avis, després de la renúncia de tres de les actuals adjudicatàries. L’aprovació ha inclòs també l’actualització de la llista d’espera, de 33 persones, que podran fer ús del servei municipal un cop hi hagi places vacants.

En la sessió s’ha aprovat també la suspensió del contracte del servei de cuina per als menjadors de la llar d’infants El Cercolet i el Centre de Dia L’Aplec per la constatació del responsable de continuar amb l’execució del mateix a conseqüència de l’estat d’alarma per la COVID-19.

 

Relació d’acords aprovats

 

 • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a la Parròquia de Sitges per atendre les despeses de l’ús i la gestió del Santuari del Vinyet de l’any 2020.
 • Aprovació de l’expedient per a la contractació del servei de gestió i manteniment de les xarxes socials.
 • Adjudicació del contracte del servei de manteniment d’obra civil a la via pública de Sitges.
 • Aprovació de la suspensió del contracte de serveis de cuina per als menjadors de la llar d’infants El Cercolet i el Centre de Dia L’Aplec (amb cuina in situ), i determinació dels conceptes indemnitzables segons informe tècnic del responsable del contracte.
 • Aprovació de la bonificació de la quota del servei educatiu i servei de menjador a la llar d’infants El Cercolet dels infants MES, AGP, AEA pel curs 2020-2021.
 • Aprovació de les baixes i noves altes dels concessionaris dels horts dels avis de titularitat municipal, aixi com la llista d’espera a data 17 de març de 2021.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’enderroc d’edifici entre mitgeres situat al carrer Santa Bàrbara.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d'obra major per a construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres (4 habitatges) situat al carrer Santa Bàrbara.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d'obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Felip Font i Falp, i la concessió del projecte executiu sol·licitat.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d'obra per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Josep Ma Massip Izabal.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d'obra major i el projecte executiu per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Felip Font i Falp.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major i la concessió del projecte executiu per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Josep Diaz i Blanch.
 • Aprovació de la concessió del projecte executiu i la modificació de llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat i piscina al carrer Felip Font i Falp - carrer Mossèn Norbert Font i Sagué.
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Institut Municipal d’Educació i Treball de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Sitges, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, el Consell Comarcal del Garraf, l’empresa Jalluca, SL, la Federació Catalana de Vela i l’Associació Entrem-hi, per a la realització agrupada del projecte Garraf Singular 2020
 • Aprovació inicial del pla especial urbanístic Càmping El Garrofer (2)