Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, el contracte d’execució d’obres del projecte de rehabilitació de la vialitat del sector de Terramar delimitat entre l’avinguda Navarra i els carrers Juan de la Cierva i Pintor Ramon Casas. També s’ha aprovat l’adjudicació del contracte d’execució d’obres corresponents al projecte de construcció de pantalles acústiques a Quint Mar, així com també l’adjudicació del contracte del servei d’instal·lació, manteniment, desmuntatge i emmagatzematge de l’abalisament de les platges de Sitges.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat l’adjudicació del contracte d’execució d’obres corresponents al projecte de construcció de pantalles acústiques de Quint Mar. Els treballs, que tenen un cost de de 238.172,46€,   duraran 8 setmanes i serviran per aïllar el nou edifici de l’Escola Agnès de sorolls de l'autopista. La nova escola està finançada al 50% per l'Ajuntament de Sitges, i el cost de les pantalles és a càrrec íntegrament de l'Ajuntament.

La JGL ha aprovat també l’adjudicació del contracte del servei d’instal·lació, manteniment, desmuntatge i emmagatzematge de l’abalisament de les platges de Sitges. 

Un altre dels acords aprovats ha estat el contracte d’execució d’obres corresponents al projecte de rehabilitació de la vialitat del sector Terramar delimitat entre l’avinguda Navarra i els carrers Juan de la Cierva i Pintor Ramon Casas.

Paral·lelament, la JGL ha donat llum verda a l’adjudicació del contracte pel subministrament d’un cinemòmetre làser de control de velocitat mitjançant rènting sense opció de compra destinat a la Policia Local de Sitges. 

En la sessió ha prosperat també la subvenció anual a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges per a l’exercici 2021.  

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació del contracte d’execució d’obres corresponents al projecte de rehabilitació de la vialitat sector Terramar delimitat Avinguda Navarra i els carrers Juan de la Cierva i Pintor Ramon Casas.
 • Aprovació de l’adjudicació dels contractes basats pel subministrament elèctric de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 2019.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei d’estades esportives.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte pel subministrament d’un cinemòmetre làser de control de velocitat mitjançant rènting.
 • Aprovació de la concessió d’una subvenció per concessió directa a l’Agrupació de Balls Populars de Sitges per a l’exercici 2021.
 • Aprovació de l’ampliació de la vigència de les bases específiques reguladores de l’ajut econòmic extraordinari per a la implantació i ús de la targeta de fidelització del comerç local.
 • Aprovació de la modificació de la data de justificació de l’ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per les mesures adoptades per la situació de crisi provocada per la Covid-19.
 • Aprovacions de dues justificacions de l’ajut econòmic extraordinari destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per les mesures adoptades per la situació de crisi provocada per la Covid-19.
 • Aprovació de l’autorització i disposició de les despeses pel conveni anual amb l’AMTU (Agrupació de Municipis Titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona) corresponents als anys 2016, 2018 i 2019.
 • Aprovació de la concessió de la modificació substancial de la llicència d’obra major de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Malvasia, concedida per la Junta de Govern Local i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei d’instal·lació, manteniment, desmuntatge i emmagatzematge de l’abalisament de les platges de Sitges.
 • Adjudicació del contracte d’execució d’obres corresponents al projecte de construcció de pantalles acústiques a Quint Mar.