Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, la concessió de la llicència per a la construcció de 70 habitatges de protecció oficial i aparcament al carrer Lola Anglada. La JGL ha aprovat també l’expedient per a la contractació de l’obra per a la substitució de la coberta i la pintura de l’estructura de la Pista 2 del Pavelló Poliesportiu Pins Vens. Un altre dels acords aprovats ha estat el contracte del servei de manteniment de dutxes i rentapeus de les platges de Sitges.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat la concessió de la llicència per a la construcció de 70 habitatges de protecció oficial (HPO) i aparcament al carrer Lola Anglada, a les fundacions privades Família i Benestar Social i Grup Qualitat. L’aprovació suposa l’inici de les obres de la darrera de les tres promocions d’HPO a Sitges, amb un total de 175 habitatges públics i de lloguer.

La JGL ha aprovat també l’expedient per a la contractació de l’obra per a la substitució de la coberta i la pintura de l’estructura de la Pista 2 del Pavelló Poliesportiu Pins Vens. L’Ajuntament destina a la intervenció prop de 310.000 euros.

Un altre dels acords aprovats ha estat el contracte del servei de manteniment de dutxes i rentapeus de les platges de Sitges per un període de dos anys i un import de 71.793 euros. També en l’àmbit de les platges, la JGL ha aprovat l’adjudicació del contracte del servei de neteja de l’aigua de mar, mitjançant una embarcació ecològica.

Paral·lelament, la JGL ha donat llum verda a l’adjudicació de llicències en els llocs vacants del mercat de venda no sedentària del dissabte a Sitges i al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Garraf per al desenvolupament del Programa 30 PLUS, per fomentar l’ocupació entre les persones majors de 30 anys en situació d’atur.

En la sessió ha prosperat també la concessió de la subvenció, per import de 6.000 euros, a l’Entitat Tutelar del Garraf per al 2021 i, per import de 25.000 euros, la subvenció concedida a l’Associació Sitges Comerç per a la consolidació de la seva activitat.

 

 

 

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a l’Associació Internacional de Productors Independents de la Mediterrània (APIMED), destinada a finançar la 22a edició del Mercat de Documentals Euro-Mediterranis i Pitching Forum.
 • Primera i última pròrroga del contracte de servei de cuina per als menjadors de la llar d’infants El Cercolet i el Centre de Dia L’Aplec (amb cuina in situ).
 • Desestimació de la petició formulada per l’empresa Serunion S.A. de modificació del contracte de servei de cuina de la llar d’infants El Cercolet i el Centre de Dia L’Aplec i la petició de subsidiària de resolució del mateix
 • Aprovació de la incoació de l’expedient del contracte de serveis del delegat de protecció de dades.
 • Adjudicació del contracte del servei de neteja de l’aigua de mar.
 • Adjudicació del contracte del servei de manteniment de dutxes i rentapeus de les platges de Sitges.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada al Club Natació Sitges per projectes i activitats esportives 2020.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada al Club Futbol Blanca Subur per projectes i activitats esportives.
 • Aprovació del conveni de subvenció nominativa a la fundació privada Entitat Tutelar del Garraf, per l’any 2021.
 • Aprovar la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Felip Font i Falp, i aprovar el projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a l’avinguda Camí dels Capellans.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Pepe d’en Garraf i aprovar el projecte executiu.
 • Aprovació d’atorgament del conveni nominatiu d’una subvenció a l’Associació Sitges Comerç per a la consolidació de l’activitat de l’associació.
 • Aprovació de l’adjudicació de llicències per a l’exercici de venda en els llocs vacants del mercat de venda no sedentària del dissabte a Sitges.
 • Aprovació de la segona pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges per al programa referent d’ocupació juvenil.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per la crisi de la COVID-19 atorgat a l’empresa Ferreteria Ruiz.
 • Modificació del termini de justificació de l’ajut econòmic extraordinari destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per la crisi de la COVID-19.
 • Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Sitges pel desenvolupament del Programa 30 Plus, corresponent a la convocatòria 2020 i desenvolupament 2021.