Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Sitges, així com el conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i Iniciativa Empresarial SCCL per a l’organització de l’exposició que commemora els 40 anys +1 de la companyia teatral La Cubana.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Sitges, que permet actualitzar els béns patrimonials dels barris de Terramar i Vinyet, dels pobles de Vallcarca i Garraf, així com dels béns naturals, les costes i les platges del terme municipal. També estableix un reconeixement específic del patrimoni rural, situat en l’àmbit del Parc del Garraf i de l’espai natural dels Colls i  Miralpeix, per posar en valor tot un seguit d’elements i construccions tradicionals. En aquest sentit, s’ha incidit en les estructures de pedra seca com a referents destacats de la tradició agrícola i de les tècniques constructives, que valoritzen el paisatge i la història del territori.

Aprovat en JGL el conveni de col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l'Ajuntament de Sitges i Iniciativa Empresarial, SCCL (titular de tots els drets de les obres realitzades per la companyia teatral “La Cubana”), per a l'organització de l’exposició “La Cubana, 40+1 ANYS: Un viatge del ‘no-res’ fins al 2021’. La mostra, que commemora els 40 anys + 1 de la companyia nascuda a Sitges el 1980, es podrà visitar del 17 de juny al 26 de setembre a Miramar-Centre Cultural.

La JGL ha aprovat també l’expedient per a la contractació dels serveis de l’Escola de Música Montserrat Almirall de Sitges, així com el contracte de subministrament, amb instal·lació, i servei de manteniment de la infraestructura necessària per la gestió de la zona blava del municipi de Sitges. El servei inclou 61 màquines expenedores de tiquets amb el corresponent software de gestió i manteniment.

En la sessió s’ha aprovat també l’inici de les obres de reforma de vuit habitatges i la rehabilitació de les façanes a les anomenades Cases dels Mestres, al carrer Sant Honorat, que es destinaran a habitatge social persones en risc d’exclusió social. 

 

Relació d’acords aprovats

 • Adhesió a l’acord marc de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions, i deixar sense vigència l’acord de pròrroga de la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions de l’acord marc 2017.06, per l’any 2021.
 • Aprovació de la incoació de l’expedient de l’execució d’obres corresponents al projecte bàsic i d’execució de reforma interior de vuit habitatges i rehabilitació de les façanes i envoltant d’un edifici plurifamiliar, situat al carrer Sant Honorat, de Sitges.
 • Segona pròrroga del contracte de servei del programa de l’Escola Esportiva Municipal que organitza el departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de l’expedient per a la contractació dels serveis de l’Escola de Música Montserrat Almirall de Sitges.
 • Adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc del servei d’assegurances de Responsabilitat Civil Patrimonial, amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
 • Adjudicació del contracte de subministrament, amb instal·lació, i servei de manteniment de la infraestructura necessària per la gestió de la zona blava del municipi de Sitges.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’Associació Cultural i Esportiva de Futbol Gaèlic de Sitges per a projectes i activitats esportives 2020.
 • Aprovació de la concessió d’una subvenció per concessió directa al Sitges - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya per a la difusió de l’esdeveniment l’any 2021.
 • Requeriment per presentar la documentació justificativa del pagament dels lloguers dels mesos d’abril i maig, amb advertiment d’incoació d’expedient de reintegrament a una de les persones beneficiàries.
 • Aprovació inicial de la modificació del Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Sitges.
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, l'Ajuntament de Sitges i Iniciativa Empresarial, SCCL (titular de tots els drets de les obres realitzades per la companyia teatral “La Cubana”), per a l'organització de l’exposició de la companyia teatral La Cubana,