Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, les bases d’un nou ajut econòmic extraordinari destinat a les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic i per finançar les despeses de lloguer o hipoteca per a empreses i establiments comercials.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics extraordinaris destinats a reforçar les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic i per finançar les despeses de lloguer o hipoteca per a empreses i establiments comercials. Serà una convocatòria en règim de concurrència no competitiva, a la que l’Ajuntament de Sitges destina una dotació pressupostària de 456.000 euros, distribuïda en dues línies d’ajuts: la de reforç a les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic (256.000 euros) i la línia de col·laboració per finançar les despeses de lloguer o hipoteca (200.000 euros).

Aprovada en JGL també l’atorgament d’una subvenció a la Unió Esportiva Sitges pels actes de commemoració del 75è aniversari de la fundació de l’entitat.

En la sessió s’ha aprovat també l’expedient per a la contractació del servei de gestió del Centre de Dia Municipal L’Aplec de Sitges.

 

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de la incoació de l’expedient del contracte de serveis de gestió de la recaptació pel cobrament de tributs, preus públics i altres ingressos propis de l’Ajuntament de Sitges.
  • Aprovar l’expedient per a la contractació del servei de gestió del Centre de Dia Municipal L’Aplec de Sitges.
  • Aprovació, si escau, del Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’execució de les obres segons “projecte constructiu de pantalles acústiques a Quintmar”.
  • Aprovació de l’autorització, disposició i reconeixement de les obligacions derivades de les despeses corresponents als mesos de novembre i desembre de 2020, dins de la cobertura del contracte pels serveis de neteja viària, recollida de residus municipals i gestió de la deixalleria al municipi de sitges.
  • Aprovació de la minuta del conveni d’atorgament d’una subvenció nominativa a la Unió Esportiva Sitges pels actes de commemoració del 75è aniversari de fundació de l’entitat.
  • Aprovació la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada en data 29 de juliol de 2020 per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat a l’avinguda Camí dels Capellans.
  • Aprovació la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat a l’avinguda Salvador Casacuberta.
  • Aprovació de la convocatòria dels d'ajuts econòmics extraordinaris destinats a reforçar les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d'obertura al públic i per finançar les despeses de lloguer o hipoteca per a empreses i/o establiments comercials.