Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, l’adjudicació del contracte de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de Sitges.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat l’adjudicació del contracte de Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de Sitges a Accent Social SL. El contracte té validesa de dos anys i destina un pressupost màxim d’1,3 milions d’euros, i inclou 18 hores de formació per any per al personal, entre d'altres millores tècniques i de gestió de servei.

La JGL també ha en la subvenció nominativa a l’associació LGTBIQ+ Colors Sitges Link per dur a terme el Programa de sensibilització Col·lectiu LGTBIQ+ de Sitges.

 

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de la regularització de les operacions comptables del contracte dels serveis de vigilància i seguretat privada per a la prevenció de l’ocupació de la via pública no autoritzada i control d’accessos i seguretat en edificis i equipaments municipals de Sitges, lot 1.
  • Primera pròrroga del contracte dels serveis de vigilància i seguretat privada per a la prevenció de l’ocupació de la via pública no autoritzada i control d’accessos i seguretat en edificis i equipaments municipals de sitges. Lot 1. Prevenció de l’ocupació de la via pública no autoritzada.
  • Adjudicació del contracte de servei d’atenció domiciliària (SAD) de l’Ajuntament de Sitges.
  • Aprovació de la segona i tercera fase (sis habitatges) de la llicència d’obra major per a construcció de nou habitatges unifamiliars en filera al carrer Casa Pletada – carrer Josep Soler Tasis (Ca l’Antoniet) i aprovació del projecte executiu.
  • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a canvi d’ús de magatzem a habitatge en edifici plurifamiliar situat al carrer Ramon Figueras.
  • Aprovació inicial del projecte d’obres de conservació i manteniment de la nau de la carretera de les Costes (brigada municipal).
  • Aprovació de l’esmena del punt primer de l’acord de Junta de Govern Local de data 03/04/2019 d’aprovació del projecte executiu de substitució del paviment de la pista núm. 2 del pavelló esportiu de Pins Vens de Sitges per errada material.
  • Aprovació de l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació de la despesa pel contracte de subministrament de cabines sanitàries (WC) per a les platges de Sitges, corresponent a l’any 2020.
  • Aprovació del conveni de subvenció nominativa a l'associació LGTBIQ+ Colors Sitges Link per dur a terme el Programa de sensibilització Col·lectiu LGTBIQ+ de Sitges.
  • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per la crisi de la COVID-19, a una de les empreses beneficiàries.