Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, una ajuda econòmica destinada a les empreses de nova creació per part de persones donades d’alta com a autònomes.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat una nova convocatòria d’ajudes econòmiques extraordinàries, destinades a consolidar i fomentar la creació de noves empreses per part de persones autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant la crisi originada pel Coronavirus. Aquest nou ajut rep una aportació total de 100.000 euros: 70.000 per a la línia 1, a la que poden optar empreses creades entre el 16 d’octubre de 2020 i el 30 d’abril de 2021, i de 30.000 euros per a la línia 2, destinada a les empreses creades entre l’1 de maig i el 30 de setembre de 2021.

A la JGL ha prosperat, a més, l’aprovació de les obres del projecte constructiu per a la reconducció de les aigües residuals cap a l’emissari submarí de Sitges, que inclouen diferents treballs com moviments de terres, estructures, fonamentacions, construcció de murs, demolicions i explanació de terres. La partida destinada al projecte és de 74.376 euros i preveu un període d’execució de 13 mesos.

En la sessió de la JGL s’ha aprovat també l’adhesió als annexes del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sitges en matèria de seguretat viària, que fan referència a la col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica amb bicicletes i per a la mobilitat segura amb ciclomotors als centres educatius.

Ha estat la primera sessió presencial de la JGL des de la irrupció de la pandèmia i ha tingut lloc al nou Centre d’Atenció al Visitant de Can Milà.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’expedient del contracte d’obres corresponents al projecte constructiu per a la reconducció de les aigües residuals cap a l’emissari submarí al municipi de Sitges.
 • Aprovació de l’adhesió a l’annex núm. 6 (col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica amb bicicletes en el marc dels centres educatius) i a l’annex núm. 7 (col·laboració en matèria d’educació per a la mobilitat segura pràctica amb ciclomotors en el marc dels centres educatius) del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sitges en matèria de seguretat viària.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada en data 3 de febrer de 2020 per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer Margarida Xirgú del Pla Parcial La Plana Santa Barbarà - Vallpineda PP1 i aprovar el projecte executiu sol·licitat en data 1 de setembre de 2021.
 • Aprovació la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada en data 11 de novembre de 2020 per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Margarida Xirgu.
 • Aprovació de la concessió de la pròrroga sol·licitada en data 19 d’agost de 2021 de la llicència d’obra major corresponent a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar i piscina, situat al passeig de l’Espígol de la urbanització Quint Mar, concedida en data 9 de gener de 2019 per acord de Junta de Govern Local.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada en data 28 de maig de 2019 per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, al carrer Margarita Xirgú del Pla Parcial La Plana - Santa Barbarà - Vallpineda PPU1.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada en data 21 de gener de 2020 per construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer Garrofers, sector Quint Mar i concessió de la llicència de segregació sol·licitada en data 22 de juliol de 2021.
 • Aprovació de la concessió de llicència sol·licitada en data 17 de juny de 2021 per a llicència 2 de parcel·lació de dues parcel·les urbanes situades al carrer Cristina Torrens i carrer Alcalde Güell.
 • Aprovació del projecte executiu sol·licitat en data 5 de març de 2021 de l’obra major corresponent a la construcció de 5 edificis plurifamiliars aïllats (75 habitatges) situats al carrer Abadessa Maria Lluïsa Dalmau, sector la Plana Oest, concedida en data 17 de juny de 2020 per acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària.
 • Aprovació del projecte executiu sol·licitat en data 16 de juny de 2021 de l’obra major corresponent a la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres (4 habitatges) situat al carrer Santa Bàrbara, concedida en data 6 d’abril de 2021 per acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària.
 • Aprovació del projecte executiu sol·licitat en data 21 de juny de 2021 amb de l’obra major corresponent a la construcció d’edifici entre mitgeres amb 1 local i 3 habitatges situat al carrer Espalter, concedida en data 3 de maig de 2021 per acord de Junta de Govern Local en sessió ordinària.
 • Aprovació de la convocatòria dels d’ajuts econòmics extraordinaris destinats a consolidar i fomentar la creació de noves empreses per part de persones autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) durant la crisi originada pel Coronavirus.
 • Incoar el procediment de reintegrament parcial ajuts per a la reactivació de petites empreses i persones autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) amb una antiguitat superior als cinc anys (Covid19) a una empresa local.
 • Aprovació justificacions ajut econòmic extraordinari destinat a la consolidació d’empreses per part d’autònoms per tal de pal·liar els efectes provocats pel Covid per a l’any 2020.