Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, el desmuntatge dels mòduls prefabricats de l’antiga escola Agnès de Sitges. L’espai es restituirà com a zona verda.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat la llicència que permet iniciar el desmuntatge dels mòduls de l’antiga escola Agnès de Sitges i restituir l’espai com a zona verda. A la parcel·la, ubicada al carrer Josep Irla, al sector de Can Pei, no es podrà talar cap arbre, es preveu la plantació de garrofers en l’àmbit que fins ara ocupaven els mòduls i les terres amb què es realitzi el reblert han de ser aptes per a la jardineria.

També s’ha aprovat l’adjudicació del contracte de l’execució de l’obra de substitució del paviment de la pista 2 del Pavelló Poliesportiu Pins Vens. Les obres tindran una durada aproximada de quatre setmanes.

A la JGL ha prosperat també l’adjudicació d’una subvenció per un import de 12.000 euros a Creu Roja Sitges, destinats al projecte Pis d’Emergència Social, i l’aprovació de les bonificacions pel servei educatiu i de menjador de les llars d’infants el Cercolet i la Moxiganga.

 

Relació d’acords aprovats

 

 • Aprovació de la primera pròrroga del contracte basat en l’acord marc de serveis de missatgeria i transport en fred, de la Comissió Central de Subministraments (Generalitat de Catalunya departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda).

 

 • Suspensió del procediment de licitació de les obres corresponents al projecte constructiu per a la reconducció de les aigües residuals cap a l’emissari submarí al municipi de Sitges.

 

 • Adjudicació del contracte de l’execució de l’obra corresponent al projecte de substitució del paviment de la pista 2 del Pavelló Poliesportiu Pins Vens.

 

 • Liquidació de les bonificacions per estada i menjador a les llars d'infants Cercolet i Moixiganga curs 20-21.

 

 • Aprovació definitiva de les llicències per a l’exercici de venda no sedentària en els llocs vacants del mercat de dissabte de Sitges.

 

 • Aprovació d’una justificació de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020 (línia 1b) a una empresa local.

 

 • Aprovació de la concessió de llicència sol·licitada per a enderroc (desmuntatge) de mòduls de l’antiga escola Agnès de Sitges i restitució com a zona verda de parcel·la situada al carrer Josep Irla, s/n.

 

 • Aprovació de la concessió de la modificació de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Picorb.

 

 • Aprovació del conveni d’atorgament d’una subvenció nominativa a Creu Roja Sitges pel pis d’emergències any 2021.

 

 • Aprovació de la bonificació de quotes per estada i menjador a les llars d'infants curs 2021-2022.

 

 • Segona aprovació de les bonificacions de quotes per estada i menjador a les llars d'infants curs 2021-2022.