Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, l’atorgament d’una subvenció a l’Associació de Bombers Voluntaris de Sitges per a l’any 2021 per un import de 8.000 euros i una subvenció al Club Natació Sitges per al foment de l’esport adaptat amb l’organització d’activitats per afavorir la pràctica esportiva inclusiva.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’atorgament d’una subvenció a l’Associació de Bombers Voluntaris de Sitges per a l’any 2021 per un import de 8.000 euros destinada a finançar els serveis de prevenció i extinció d’incendis i els serveis per al salvament de persones i béns afectats. Aquest cos de bombers porta a terme cada any una funció preventiva important, assistint a tots els esdeveniments que es produeixen a la vila com la Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla, el Carnaval, la Cavalcada de Reis i proves esportives, entre d’altres. 

A la JGL ha prosperat també l’aprovació de l’atorgament  de subvencions al Club Natació Sitges per al foment de l’esport inclusiu de l’any 2021 i també per al foment de l’esport sènior de l’any 2021.

També s’hi ha aprovat la subvenció al suport educatiu de l’Escola Agnès de Sitges per a l’any 2021.  

 

Relació d’acords aprovats

 

 • Aprovació de la suspensió del contracte d’execució de les obres corresponents al projecte d’obra ordinària per a la construcció d’un nou camp polivalent a la zona esportiva de Pins Vens.
 • Aprovació de la minuta del conveni regulador de la subvenció a l’associació de Bombers Voluntaris de Sitges per a l’any 2021 i aprovació del pagament de la subvenció prevista per a l’any 2021.
 • Aprovar la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada en data 14 de març de 2020 per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Margarida Xirgu.
 • Aprovar la suspensió del procediment d’atorgament de la llicència d’obra major sol·licitada en data 8 d‘octubre per a reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al passeig Sant Dídac.
 • Aprovar la correcció d’errada de la concessió de la llicència d’obra major de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Margarita Xirgu, concedida per la Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2021.
 • Aprovar la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada en data 19 d’agost de 2020 per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Margarida Xirgu cantonada amb Joan Martínez Sardà del Pla Parcial La Plana –Santa Bàrbara-Vallpineda PPU1.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’Any 2020 (Línia 1b) a una empresa.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020 (Línia 1b) a una empresa.
 • Subvenció al Club Natació Sitges per al foment de l’esport inclusiu de l’any 2021.
 • Subvenció al Club Natació Sitges per al foment de l’esport sènior de l’any 2021.
 • Subvenció al Club Natació Sitges per al foment de l’esport inclusiu de l’any 2021.
 • Anul·lació parcial del saldo sobrant de la AD de les Primes 2021 del contracte de l’Escola Municipal de Música Montserrat Almirall (EMMA).
 • Subvenció al suport educatiu de l’Escola Agnès de Sitges per a l’any 2021.