Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat, entre altres acords, el conveni d’atorgament d’una subvenció per un import de 60.000 euros a Creu Roja Sitges destinats al manteniment i la compra d’aliments per al Centre de Distribució d’aliments per a l’any 2021.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dimarts, ha aprovat el conveni d’atorgament d’una subvenció per un import de 60.000 euros a Creu Roja Sitges destinats al manteniment i la compra d’aliments per al Centre de Distribució d’aliments (CDA) per a l’any 2021. A causa de l'augment del nombre de persones ateses en situació de vulnerabilitat per la pandèmia, la subvenció del CDA ha augmentat 10.000 euros per entitat (Creu Roja i Càritas) en el pressupost ordinari de 2021.

La regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat de l’Ajuntament de Sitges ofereix el servei del CDA, que combina tant el foment de l’autonomia de les persones o famílies en risc de vulnerabilitat com l’entrega d’una cistella d’aliments (arròs, llet, oli, llegums, ous i pasta i que es complementen amb aliments frescos i /o congelats). Les cistelles del CDA són gestionades per Creu Roja i Càritas.  

A la JGL ha prosperat també l’adjudicació del conveni de subvenció per un import de 5.000 euros a l’Associació de Pares i Mares de fills amb discapacitat de Sitges (AMIS) per a l’any 2021. Aquesta associació té com a finalitat atendre les persones amb discapacitat de qualsevol tipus i als seus familiars i, alhora, promoure també programes, activitats i accions dirigides a contribuir al seu benestar i a la millora de la seva qualitat de vida. Entre les accions d’aquest any, AMIS s’ha proposat iniciar el projcte ‘We walk together’ per millorar la qualitat de vida social i cultural de les persones amb diversitat funcional aportant tots aquells suports necessaris com personal especialitzat, transport, eines i estratègies d’actuació. Aquesta activitat complementarà altres propostes com la musicoteràpia, la sortida a la neu, tallers de formacions específiques i el casal d’estiu, entre d’altres.

La JGL també ha donat llum verda a l’aprovació de l’ADDENDA per al manteniment de la vigència per al 2021 del Contracte Programa 2016-2019 l’ADDENDA complementària al Contracte Programa per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la Covid-19 (Quarta ADDENDA Covid) per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el departament de Treball, afers socials i famílies i l’Ajuntament de Sitges, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. En aquest Contracte Programa del 2021 s’inclouen ajuts d’urgències socials, per a migracions i ciutadania, per a SAD dependència, per a SAD social, per a ajuts d’urgències socials relacionats amb la pobresa energètica, per al Servei d’Intervenció Socioeducatiu (SIS), per a sistemes de resposta urgent per a les dones en situació de violència i per als seus fills, per a plans i mesures d’igualtat per a persones LGTBI i per a professionals dels equips bàsics, entre d’altres. El pressupost total és de 547.018,44 euros. 

 

També s’ha aprovat en aquesta JGL l’adjudicació del contracte de servei per a la gestió del Servei d’atenció a les persones sense llar i, alhora, en matèria d’esports, la subvenció de 5.000 euros a la Unió Esportiva Sitges per al foment de l’esport inclusiu 2021 amb l’organització d’activitats.  

 

Relació d’acords aprovats

 

 • Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del 25 d’octubre de 2021.
 • Aprovació de la concessió de la llicència sol·licitada per a llicència de divisió horitzontal d’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Parellades.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Pepe de Garraf i aprovació del projecte executiu sol·licitat.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina situat al carrer Cristina Torrens, sector Rat Penat, i aprovació del projecte executiu sol·licitat.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada per a construcció unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Felip Font i Falp.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major sol·licitada per a la construcció d’un habitatge unifamiliar amb piscina, al carrer Sant Salvador-Prior Joan, Sector PAU, Rat Penat, i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació de la subvenció a la Unió Esportiva Sitges per al foment de l’esport inclusiu 2021.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020 (Línia 1b) a una empresa local.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020 (Línia 1b) a una empresa local.
 • Aprovació de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020 (Línia 1b) a una empresa local.
 • Aprovació de la pròrroga de la cessió d’un despatx del CDEC a una empresa.
 • Aprovació del conveni de subvenció nominativa a AMIS-Associació de Pares i Mares de fills amb discapacitat de Sitges per a l’any 2021.
 • Aprovació de l’ADDENDA per al manteniment de la vigència per al 2021 del Contracte Programa 2016-2019 i l’ADDENDA complementària al contracte programa per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la Covid-19 (Quarta ADDENDA Covid) per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el departament de Treball, afers socials i famílies i l’Ajuntament de Sitges, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
 • Aprovació del conveni d’atorgament d’una subvenció nominativa a Creu Roja Sitges pel manteniment i la compra d’aliments per al Centre de Distribució d’aliments any 2021.
 • Aprovació del llistat provisional d’admesos i exclosos de la Línia B) de l’Ajut econòmic extraordinari destinat a reforçar les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic i per finançar les despeses de lloguer o hipoteca per a empreses i/o establiments comercials i aprovació del pagament avançat de l’ajut.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de servei per a la gestió del Servei d’atenció a les persones sense llar.
 • Aprovació de la pròrroga del contracte de servei d’ensenyament de l’Escola Municipal de Música Montserrat Almirall.