Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns l’aprovació de l’atorgament definitiu dels ajuts econòmics extraordinaris convocats per la regidoria de Promoció Econòmica per fer front a la crisi de la Covid-19 i també el projecte executiu corresponent a la llicència d’obra major per a la construcció de 43 habitatges de Protecció Oficial (HPO) de lloguer

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat el llistat definitiu d’ajuts econòmics extraordinaris de l’Ajuntament de Sitges per pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19, amb la relació de persones beneficiàries i imports a percebre. Les ajudes són per finançar lloguers o hipoteques o subministraments i altres serveis dels locals comercials; per fomentar la creació d’empreses per part d’autònoms de menys d’1 any donats d’alta al règim especial de treballadors Autònoms (RETA) –Línia 1 (del 2 de juliol de  2019 al 30 de juny de 2020); per a la consolidació dels treballadors autònoms  de 2 a 5 anys, i per a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació Línia 1b.

La Junta ha aprovat també el projecte executiu corresponent a la llicència d’obra major, aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2020, per a la construcció de 43 habitatges de Protecció Oficial (HPO) de lloguer, situats al carrer Manuel Torrens (Illa 42 del PPU-01), sector La Plana-Oest.

Alhora, la JGL també ha aprovat l’ajut de 850 € a persones perceptores de PNC (Pensions no contributives) de Jubilació o Pensió Mínima igual o inferior al IRSC 2020.

 

Acords aprovats

 

 • Aprovació de l’atorgament definitiu de l’ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per les mesures adoptades per la situació de crisi provocada per la Covid-19.
 • Aprovació de l’atorgament de l’ajut econòmic extraordinari per pal·liar els efectes provocats per la Covid-19, destinat a fomentar la creació d’empreses per part de persones i professionals donats d’alta al règim especial de treballadors Autònoms (RETA) –Línia 1.
 • Aprovació de l’atorgament de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020.
 • Aprovació de l’atorgament definitiu de l’ajut econòmic extraordinari per pal·liar els efectes provocats per la Covid-19, destinat a fomentar la consolidació d’empreses de persones i professionals donats d’alta al règim especial de Treballadors Autònoms /RETA).
 • Aprovació del projecte executiu corresponent a la llicència d’obra major aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 de novembre de 2020 per a la construcció de 3 edificis plurifamiliars aïllats (43 habitatges) destinats a Habitatges de Protecció Oficial (HPO) de lloguer, situats al carrer Manuel Torrens (Illa 42 del PPU-01), sector La Plana-Oest.
 • Aprovació dels preus públics socials de les Llars d’Infants Municipals (2a remesa) pels infants amb la compensació a Educare per les bonificacions aplicades.
 • Aprovació de la subvenció de suport educatiu per a l’Escola Agnès de Sitges. 
 • Aprovació de l’operació comptable i del pagament anticipat de la subvenció atorgada a l’Associació de Bombers Voluntaris de Sitges per a l’any 2020.
 • Aprovació de la regularització de les operacions comptables del contracte de subministrament d’una furgoneta policial elèctrica (acord marc de Mobilitat Sostenible mitjançant el subministraments de vehicles i el servei de formació en conducció eficient amb destinació a les entitats locals de Catalunya).
 • Aprovació de l’expedient de contractació del servei de la retirada, trasllat, dipòsit i alienació per al tractament com a  residus i descontaminació de vehicles declarats fora d’ús, abandonats o cedits a l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la suspensió del contracte de serveis auxiliars de consergeria i determinació dels conceptes indemnitzables segons informe tècnic del responsable del contracte.
 • Aprovació de la despesa corresponent al XXXIV Concurs de pintura Sanvisens i XXIV Concurs d’escultura Pere Jou de l’any 2020.
 • Aprovació de l’ajut de 850 € a persones perceptores de PNC (Pensions no contributives) de Jubilació o Pensió Mínima igual o inferior a l’IRSC 2020.
 • Aprovació de l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Sitges a la Mancomunitat  Intermunicipal Penedès Garraf en concepte de quota ordinària per al Centre d’Acollida d’Animals Domèstics (CAAD) per a l’any 2020. 
 • Aprovació del projecte executiu corresponent a la llicència d’obra major aprovada per la Junta de Govern Local, de data 16 de gener de 2019,  per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Joan Roig i Soler. 
 • Aprovació de l’atorgament de la llicència d’obra major per construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Mossèn Norbert Font i Sagué.
 • Aprovació del conveni d’atorgament de subvenció nominativa a l’associació Biodiversitat Sitges per al desenvolupament de projectes d’educació ambiental.
 • Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia per a la transmissió del dret d’ús d’una plaça de l’aparcament municipal de l’antic Escorxador.
 • Aprovació de l’atorgament de la conformitat municipal prèvia a la transmissió del dret d’ús d’una plaça de l’aparcament municipal de l’antic Escorxador.