Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el Pla d’Usos de les Platges de Sitges, entre altres acords, com el conveni entre l’Associació Digital de Sitges i l’Ajuntament.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat inicialment el Pla d’Usos de les Platges de Sitges. El document estableix l’ordenació i distribució dels serveis a les platges, en una proposta que té en compte l’emergència climàtica i aposta per un canvi en el model de gestió turístic.

A la JGL ha prosperat també l’aprovació del conveni entre l’Associació Digital de Sitges i l’Ajuntament. Amb l’acord es permet tirar endavant el projecte d’Arxiu Digital de Sitges liderat per la Regidoria de Cultura amb el suport d’aquesta associació i que permetrà l’accés a diversa documentació municipal digitalitzada, entre elles publicacions locals i exemplars digitals de L’Eco de Sitges.

Aprovades també en JGL les respectives subvencions per import de 5.000 euros, a l’Escola Maria Ossó pel projecte Escola Nova 21 i a l’escola Miquel Utrillo pel projecte ‘Escola innovadora en un entorn tecnològic’.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació del document d’autorització per a la digitalització de documentació entre l’Ajuntament de Sitges i els/les autor/es dels llibres i aprovació del conveni entre l’Associació Digital de Sitges i l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges i L’Eco de Sitges per la incorporació dels exemplars digitalitzats de L’Eco de Sitges en el dipòsit de l’Arxiu Digital de Sitges.
 • Aprovació de l’atorgament de l’ajut econòmic extraordinari per fomentar l’associacionisme empresarial local a dues persones sol·licitants.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020 a tres empreses locals (Línia 1b).
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per la crisi de la Covid-19 a una de les persones sol·licitants.
 • Aprovació del desistiment de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat situat a l’avinguda Camí dels Capellans.
 • Aprovació de la concessió de la llicència de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat existent, situat a l’avinguda Corts d’Aragó, i aprovació del projecte executiu.
 • Aprovació del desistiment de la llicència d’obra major per a reforma interior i divisió d’habitatge existent en dos, en edifici plurifamiliar entre mitgeres situat al carrer Parellades.
 • Donar-se per assabentat de la transmissió del dret d’ús de l’aparcament soterrat de l’avinguda Sofia per mortis causa i autorització per a la venda.
 • Aprovació de la segona pròrroga de la llicència per a l'Escola Nàutica a la platja de les Botigues de Sitges per l'any 2022.
 • Subvenció de suport educatiu escola Maria Ossó 2021.
 • Subvenció de suport educatiu escola Miquel Utrillo 2021.
 • Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sitges i l’empresa ‘Promotora Mediterránea-2, S.A.’
 • Aprovació inicial del Pla d’Usos de les Platges de Sitges.