Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat l’adjudicació del contracte que permetrà l’inici de les obres de reforma i rehabilitació de l’edifici anomenat popularment com les Cases dels Mestres, al carrer Sant Honorat.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’adjudicació del contracte d’execució d’obres per a la reforma i rehabilitació de l’edifici plurifamiliar situat al carrer Sant Honorat, popularment conegut com les Cases dels Mestres. L’acondicionament dels vuit habitatges que configuren l’edifici, permetrà a l’Ajuntament de Sitges destinar els pisos a persones en situació d’emergència habitacional. Es destina un import de 574.627,62 € a les obres, que tindran una durada de 6 mesos.

A la JGL ha prosperat també l’aprovació de l’expedient per a la contractació de les obres referents a la modificació i millora de la canonada d’impulsió de la platja de la Fragata de Sitges. La intervenció tindrà una durada de 8 mesos i es destina un partida d’1,5 milions d’euros.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’adjudicació del contracte consistent en el subministrament de material de ferreteria per a l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de l’expedient per a la contractació d’execució d’obres corresponents al projecte: modificació i millora de la canonada d’impulsió de la platja de la Fragata de Sitges.
 • Quarta aprovació bonificacions quotes estada i menjador llars d'infants curs 2021-2022.
 • Suspensió potestativa de l’atorgament de llicències i de l’admissió de comunicacions prèvies i declaracions responsables d’inici d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de llars compartides així com de l’atorgament de llicències i de l’admissió de comunicacions prèvies per a la realització d’obres destinades a la implantació de les llars compartides pel termini d’un any.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de 3 habitatges al carrer Sant Antoni.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020 (línia 1b) a quatre empreses locals.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per la crisi de la Covid-19.
 • Aprovació de l’exclusió d’una de les persones sol·licitants de l’ajut econòmic extraordinari per fomentar l’associacionisme empresarial local.
 • Autorització de la compatibilitat d’un treballador municipal.
 • Rectificació d’errada material de l’acord de JGL de data 15 de novembre de 2021. Assabentat de la transmissió del dret d’ús d’una plaça de l’aparcament soterrat de l’avinguda Sofia.
 • Aprovació de l’informe d’atorgament d’una subvenció a l’Escola Pia Sitges, destinada al suport educatiu.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte d’execució d’obres corresponents al projecte bàsic i d’execució de reforma i rehabilitació d’un edifici plurifamiliar, situat al carrer Sant Honorat.