Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat l’atorgament de l’ajut extraordinari de la Regidoria de Promoció Econòmica, destinat a fomentar la consolidació de persones donades d’alta al règim d’autònoms.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’atorgament definitiu de l’ajut extraordinari, destinat a fomentar la consolidació d’empreses de persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).

En la sessió de JGL, aprovada la recepció de les obres d’urbanització de la Unitat Funcional de la Fase 2 C del sector del Pla Parcial i Urbanístic 1 La Plana – Sant Bàrbara – Vallpineda.

A la JGL ha prosperat també la modificació del contracte per a l’adquisició de 370.000 flors naturals anuals per a la festivitat de Corpus, els anys 2021, 2022 i 2023.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la programació de la contractació per l’exercici 2022.
 • Modificació del contracte de subministrament consistent en l’adquisició de 370.000 flors naturals anuals per al dia del Corpus dels anys 2021, 2022 i 2023.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte basat pel servei d’auditoria pública i control financer de subvencions amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
 • Convalidació de l’omissió de la funció interventora i modificació temporal del contracte de serveis de neteja de les dependències municipals.
 • Aprovació de la recepció de les obres d'urbanització Fase 2-C Sector PPU 1 La Plana - Santa Bàrbara – Vallpineda.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’agrupació de dues parcel·les al carrer Jacint Picas Cardó i carrer Lola Anglada.
 • Aprovació de la concessió de la llicència de divisió horitzontal d’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat a l’avinguda Camí de la Fita.
 • Aprovació de la concessió de la llicència per a enderroc d’un edifici situat al carrer Espalter.
 • Aprovació de la resolució del procediment de reintegrament a 19 beneficiaris de la convocatòria d’atorgament d’Ajuts Municipals al Lloguer 2020-2021.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses o establiments comercials afectats per la crisi de la Covid-19.
 • Aprovació de l’atorgament definitiu de l’ajut econòmic extraordinari, destinat a fomentar la consolidació d’empreses de persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).
 • Aprovació de l’atorgament de l’import justificat de l’ajut econòmic extraordinari, per pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 adreçat a la reactivació d’autònoms i petites empreses amb una antiguitat superior als cinc anys.
 • Aprovació de l’atorgament de l’ajut econòmic extraordinari per fomentar l’associacionisme empresarial local a una de les persones sol·licitants.
 • Resolució de les al·legacions presentades a l’exclusió de la línia b) de l’ajut econòmic extraordinari destinat a reforçar les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic i per finançar les despeses de lloguer o hipoteca per empreses i/o establiments comercials.