Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat l’atorgament definitiu de la Línia B de l’ajut extraordinari de la regidoria de Promoció Econòmica, destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca per empreses i/o establiments comercials i també el pagament únic de la Línia A de l’ajut econòmic extraordinari destinat a reforçar les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’atorgament definitiu i el pagament de l’import de Línia B de l’ajut extraordinari destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca per empreses i/o establiments comercials. També s’ha aprovat el pagament únic de la Línia A de l’ajut econòmic extraordinari destinat a reforçar les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic, a aquelles sol·licituds que varen presentar la documentació requerida per l’òrgan instructor de l’ajut i han estat declarades beneficiaris/àries de l’ajut en el mateix acord de la Junta de Govern Local.

En la sessió de JGL, també s’ha aprovat l’adjudicació del contracte pel servei de redacció del projecte executiu de construcció de la nova Escola Municipal de Música. 

A la JGL ha prosperat també l’aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de gestió del Centre de Dia Municipal “L’Aplec” de Sitges. 

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de prestació del servei de manteniment de portes automàtiques i enrotllables automàtiques i manuals de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la tercera pròrroga de l’adhesió al contracte basat en l’acord marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya pel Consorci Català pel desenvolupament local a l’empresa Lyreco Espanya SA.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de gestió del Centre de Dia Municipal “L’Aplec” de Sitges. 
 • Aprovació de la concessió de la llicència per a construcció d’edifici destinat a Hotel 1* situat al carrer Espalter.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Margarida Xirgú del Pla Parcial La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda PPU1.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer Pepe de Garraf del Pla Parcial La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda PPU1.
 • Aprovació de la minuta de conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sitges, la Junta de Compensació del PPU La Bòvila II, la Junta de Compensació del PPU1 La Plana-Santa Bàrbara-Vallpineda i la Junta de Compensació Provisional del PPU 7 Camí de la Fita.
 • Aprovació del Pla de Seguretat i Salut corresponent al projecte de substitució del paviment de la pista 2 del Pavelló Poliesportiu Pins Vens.
 • Aprovació de l’atorgament definitiu Línia B) de l’ajut econòmic extraordinari destinat a reforçar les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic i per finançar les despeses de lloguer o hipoteca per empreses i/o establiments comercials.
 • Aprovació d’admesos i exclosos de la Línia A) de l’ajut econòmic extraordinari destinat a reforçar les activitats econòmiques amb suspensió o limitació d’obertura al públic i per finançar les despeses de lloguer o hipoteca per empreses i/o establiments comercials i aprovació del pagament únic de l’ajut.
 • Aprovació de la justificació de l’ajut econòmic extraordinari destinat a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis de les empreses i/o establiments comercials afectats per la crisi de la Covid-19.
 • Aprovació de l’ajut econòmic extraordinari de concurrència competitiva destinat a pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 a la contractació laboral de persones i per a la millora de l’ocupació per a l’any 2020 (línia 1b) a una empresa.
 • Aprovació de l’autorització comptabilitat a un treballador.
 • Aprovació de l’autorització comptabilitat a un treballador.
 • Aprovació de l’establiment d’un termini per a la presentació de sol·licituds per a l’atorgament d’una llicència d’aprofitament privatiu a la carpa jove de Carnaval 2022. 
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte pel servei consistent en la redacció del projecte executiu de construcció de la nova Escola Municipal de Música.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte basat pel servei de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius de l’acord marc de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb destinació a les entitats locals de Catalunya.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar situat a l’avinguda de la Sardana de l’Empordà.