Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

Fotografia d'arxiu
Fotografia d'arxiu
La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el text refós de la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla Parcial Urbanístic del PPU-1 La Plana, Santa Bàrbara, Vallpineda. El document, que s’ha modificat, té per objectiu complementar i puntualitzar l’articulat de les normes urbanístiques del planejament parcial del sector.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat inicialment, per segona vegada el text refós de la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla Parcial Urbanístic del PPU-1 La Plana, Santa Bàrbara, Vallpineda. Aquest document, consensuat entre l’Ajuntament i experts en arquitectura, modifica alguns articles de la redacció de les normes urbanístiques del plantejament parcial del sector, que permetien diverses interpretacions, per establir criteris clars i així facilitar la informació. El text modificat incorpora puntualitzacions i es corregeixen i complementen conceptes definits per les normes urbanístiques i s’afegeix la documentació gràfica per concretar els gàlibs màxims d’edificació, les alineacions obligatòries, les distàncies a carrer i servitud ferroviària, entre d’altres. Aquesta modificació puntual proposada per l’Ajuntament no comporta un increment del sostre edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts. Un cop aquest document té llum verda de la JGL, es presentarà properament a la Generalitat de Catalunya que haurà d’aprovar l’acord. 

Paral·lelament, la JGL ha aprovat la denegació de la sol·licitud de pròrroga d’una llicència d’explotació de l’Escola Nàutica a la platja de la Barra. El 7 de març de 2019 la Junta de Govern Local va aprovar l’atorgament d’aquesta llicència a un representant del Club Windsurfing Sitges. La concessió era per a dues temporades (2019 i 2020) amb possibilitat de pròrroga. L’Ajuntament de Sitges elaborarà enguany els plecs econòmics i administratius per al proper procediment de concurrència pública que permetran atorgar 5 llicències per a la gestió i l’explotació d’escoles nàutiques a diferents platges del municipi per a 4 anys (temporades 2023-2026). Per aquest motiu, l’Ajuntament ha denegat la pròrroga de llicència d’explotació de l’escola nàutica un any més.   

 

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació inicial, per segona vegada, del text refós de la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla Parcial Urbanístic del PPU-1 La Plana, Santa Bàrbara, Vallpineda.  
  • Denegació de la sol·licitud de pròrroga de la llicència d’explotació de l’Escola Nàutica a la platja de la Barra.