Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat el plec de clàusules per a l’explotació de les guinguetes i els serveis de temporada a les platges de Sitges. El document defineix tant la imatge com els serveis que s’oferiran, així com les condicions que hauran de superar les persones, empreses o autònoms interessats en optar a la licitació.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada telemàticament aquest dilluns, ha aprovat l’expedient de licitació per l’atorgament de les autoritzacions d’ús privatiu de domini públic marítim terrestre, per a l’explotació de les guinguetes i serveis de temporada de les platges del municipi de Sitges. Amb l’aprovació s’obre el termini de 30 dies naturals per a la presentació de propostes empresarials. L’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, i el regidor de Platges, Guillem Escolà, presentaran el contingut del nou plec de clàusules, el dimarts 18 de gener de 2022, en roda de premsa.

Paral·lelament, la JGL ha aprovat la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sitges, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge per l’any 2022.

La JGL ha donat compte de l’informe de la Tresoreria pel qual es determinen les rendes degudes per l’IAB pel lloguer del Centre de Disseny.

 

 

Relació d’acords aprovats

  • Determinació de les rendes degudes per l'IAB pel lloguer del Centre de Disseny a 31 d'agost de 2021 i requeriment previ a la via jurisdiccional.
  • Aprovació de la concessió de la llicència d’enderroc sol·licitada en data 5 de gener de 2021 per a enderroc d’edifici entre mitgeres situat a l’avinguda camí de la Fita.
  • Aprovació de l’exclusió del sol·licitant de l’ajut econòmic extraordinari per fomentar l’associacionisme empresarial local.
  • Aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sitges, relatiu a l’oficina local d’habitatge per l'any 2022.
  • Aprovació de l’expedient de licitació per l’atorgament de les autoritzacions d’ús privatiu de domini públic marítim terrestre, per a l’explotació de les guinguetes i serveis de temporada de les platges del municipi de Sitges.
  • Aprovació de l'establiment d'un termini per a la presentació de sol·licituds per a l'atorgament d'una llicència d'aprofitament privatiu sense transformació del domini públic a la plaça de l’Ajuntament durant la Fira d’Art 2022.