Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns l’atorgament dels ajuts econòmics extraordinaris destinats a la creació d’empreses per part d’autònoms i per reactivació d’autònoms i petites empreses amb una antiguitat superior als cinc anys. L’aprovació representa l'inici dels pagaments del ajuts a les sol·licituds que han estat acceptades. La Junta ha aprovat també altres ajudes destinades a Creu Roja Sitges pel Banc d’Aliments i per al projecte d’implantació i l’ús de la targeta de fidelització del comerç local.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’atorgament dels ajuts impulsats per la regidoria de Promoció Econòmica i destinats a la creació d’empreses per part d’autònoms de menys d’un any, donats d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETEA) – Línia 2, i per a la reactivació d’autònoms i petites empreses amb una antiguitat superior als cinc anys. Aquest pas permet iniciar les liquidacions de les subvencions entre totes les sol·licituds acceptades.   

La Junta ha aprovat també la convocatòria de l’ajut econòmic per al projecte d’implantació i ús de la targeta de fidelització del comerç local i, en l’àmbit social, la subvenció per al Centre de Distribució d’Aliments de Creu Roja.

Paral·lelament, la JGL ha donat llum verda a la subvenció per a l’Associació Teatral els Pastorets de Sitges, per la difusió de les tradicions populars, i ha prosperat la renovació del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament en matèria de seguretat viària, així com el nomenament del director i del coordinador de seguretat i salut del projecte executiu de millora d’enllumenat públic de l’avinguda Emerencià Roig i Raventós, i del sector Plans d’Aiguadolç del sector de les Cases Noves.

 

Acords aprovats

 • Renovació del conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Sitges en matèria de seguretat viària, i l’adhesió a l’annex 3 (en matèria de controls de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre), a l’annex 4 (en matèria de controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre) i a l’annex 5 (en matèria de controls d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material de suport) de l’esmentat conveni.

 

 • Aprovació de l’expedient per la contractació serveis de transport escolar dels programes esportius escolars i Estades Esportives que organitza el departament d’Esports de l’Ajuntament de Sitges.

 

 • Aprovació, de la concessió d’una subvenció per concessió directa a l’Associació Teatral els Pastorets de Sitges per a la difusió de les tradicions populars per a l’any 2020.

 

 • Pròrroga de la llicència per l'Escola Nàutica a la platja de la Barra per l'any 2021.

 

 • Pròrroga de la llicència per l'Escola Nàutica a la platja de les Botigues de Sitges per l'any 2021.

 

 • Pròrroga de la llicència per l'Escola Nàutica a la platja d'Aiguadolç per l'any 2021.

 

 • Aprovació de conveni d’una subvenció nominativa a Creu Roja Sitges per el Centre de Distribució d’Aliments any 2020.

 

 • Aprovació del nomenament del director i del coordinador de seguretat i salut del projecte executiu de millora d’enllumenat públic de l’avinguda Emerencià Roig i Raventós i zona de cobertura de Sitges.

 

 • Aprovació del nomenament del director i del coordinador de seguretat i salut del projecte executiu de millora d’enllumenat públic del sector Plans d’Aiguadolç i del sector Cases Noves de Sitges.

 

 • Aprovació inicial del Pla Especial d’Usos per Activitat Educativa (primària i secundària), sanitari-assistencial, associatiu-cultural i esportiu-lleure en la parcel·la situada al passeig Marítim de les Botigues de Sitges.

 

 • Aprovació, de l’atorgament l’ajut econòmic extraordinari, per pal·liar els efectes provocats per la Covid-19, destinat a fomentar la creació d’empreses per part de persones i professionals donats d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) – línia 2.

 

 • Aprovació, si s’escau, de l’atorgament l’ajut econòmic extraordinari, per pal·liar els efectes provocats per la Covid-19 adreçat a la reactivació d’autònoms i petites empreses amb una antiguitat superior als cinc anys.

 

 • Aprovació de la convocatòria per a l’any 2020 de l’ajut econòmic extraordinari per al projecte d’implantació i l’ús de la targeta de fidelització del comerç local de Sitges.

 

 • Aprovació de la correcció d’errada de l’acord de Junta de Govern Local de 16 de novembre de 2020 d’aprovació del projecte executiu corresponent a la llicència l’obra major per a la construcció de 3 edificis plurifamiliars aïllats (43 habitatges) destinats a Habitatge de Protecció Oficial (HPO) de lloguer situats al carrer Manuel Torrens, sector la Plana Oest.