Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

En la sessió ha prosperat l’aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització de Sota Fondac, zona propera a Vallpineda.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada dilluns, ha aprovat definitivament el Projecte d’Urbanització del Pla de Millora Urbana 10 Sota Fondac. Amb l’aprovació s’iniciarà el desenvolupament d’aquest sector proper a Vallpineda, amb la construcció d’un màxim de 20 habitatges i el desenvolupament de nous vials, cruïlles i la reconducció de la xarxa de recollida d’aigües pluvials. Amb aquest desenvolupament de la trama urbana es donarà continuïtat al carril bici que uneix la Madriguera amb Vallpineda al llarg de la carretera de Ribes.

La JGL ha aprovat també l’adjudicació del contracte del servei d’informació, difusió i promoció turística del Centre d’Atenció al Visitant de Can Milà. 

Aprovada també la subvenció a la Federació Catalana d’Escacs per l’organització del Fide World Women’s Team Championship 2021 (Campionat del Món Femení d’Escacs) per un import de 101.480,49 €.

En la sessió de JGL, llum verda a l’aprovació de la segona pròrroga extraordinària del contracte de servei d’ensenyament a l’Escola Municipal de Música Montserrat Almirall.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’autorització i disposició de la despesa relativa a la quota Federació de Municipis de Catalunya (FMC) el 2022.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei d’informació, difusió i promoció turística a través del Centre d’Atenció al Visitant Can Milà de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la pròrroga extraordinària del contracte de l’arrendament i manteniment del sistema integral d’emissió i enregistrament de l’emissora municipal de ràdio.
 • Primera i última pròrroga del contracte de subministrament de material de ferreteria (lot 2) màquines, aparells i productes consumibles elèctrics.
 • Segona pròrroga extraordinària del contracte de servei d’ensenyament consistent en Escola Municipal de Música Montserrat Almirall i incoació de licitació del contracte.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Bombers Voluntaris de Sitges per a l’any 2021.
 • Concessió de la llicència d’obra major per a l’agrupació de dues parcel·les i construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Margarida Xirgu.
 • Concessió de la llicència d’obra major per a agrupació de dues parcel·les (10-11 projecte parcel·lació “El Coll” can Macaya) i construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al camí del Coll i aprovació del projecte executiu.
 • Concessió de llicència d’agrupació de dues parcel·les situades al carrer Joan Llopis i Bofill i passeig Doctor Gaietà Benaprès.
 • Concessió de la llicència per a reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer Malvasia.
 • Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de l’àmbit d’actuació urbanística del PMU 10 Sota Fondac.
 • Aprovació definitiva el text refós del projecte de reparcel·lació de l’àmbit d’actuació urbanística del PMU 10 Sota Fondac.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció 2021 a la Federació Catalana d’Escacs.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’escola Maria Ossó pel foment de l’esport escolar 2021.
 • Aprovació de l'establiment d'un termini per a la presentació de sol·licituds per a l'atorgament d'una llicència d'aprofitament privatiu al Parc de Can Robert durant el Dansa Sitges 2022 i 2023.
 • Aprovació de l’acceptació de l’equivalència del material i suport del paviment projectat de la pista 2 del Pavelló Pins Vens amb l’efectivament instal·lat, i de l’equivalència de les seves prestacions.