Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

En la sessió han prosperat, entre altres acords, l’aprovació de la llicència per a l’ampliació del cementiri de Les Pruelles i l’atorgament d’ajudes municipals per incentivar la realització de la Inspecció Tècnica d’Edificis i el certificat energètic.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat la concessió de la llicència d’obra major per a construcció de 228 nínxols, 26 columbaris, Jardí de les Papallones i urbanització exterior del cementiri de les Pruelles (Fase 1). El projecte contempla el disseny d’un nou model de cementiri amb nou models dels sepultures que respecten la orografia i pineda existent, per implementar una nova filosofia d’integració i reforestació d’àrees degradades. La superfície d’actuació en la primera fase és de 3.429 m2, i la previsió del futur creixement del cementiri és de 6.600 m2.

En la sessió de JGL, llum verda a l’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts municipals destinats a la campanya 2022 per incentivar la realització de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) conjuntament amb els Certificats Energètics. L’Ajuntament destina a aquestes ajudes una partida de 25.000 euros.

 

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de cobrament bancari de tributs, preus públics i altres ingressos propis de l'Ajuntament de Sitges
  • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a la Societat Recreativa El Retiro de Sitges per a la promoció d’actes culturals, artístics i lúdics relacionats amb la cultura sitgetana per l’exercici 2021.
  • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa al Casino Prado Suburense de Sitges per la promoció d’actes culturals, artístics i lúdics relacionats amb la cultura sitgetana per l’exercici 2021.
  • Aprovació de l'aportació al Consorci de Normalització Lingüística de 2022.
  • Concessió de la llicència d’obra major per a construcció de 228 nínxols, 26 columbaris, jardí de les papallones i urbanització exterior del cementiri de les Pruelles (Fase 1).
  • Aprovació de la concessió de llicència d’obres de canvi d’ús d’edifici d’habitatge a local (restaurant) situat al carrer Jesús.
  • Aprovació de la convocatòria de la campanya 2022 per incentivar la realització d’ITE i Certificats Energètics.
  • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’escola Pia Sitges pel foment de l’esport escolar 2021.
  • Aprovació de l'esmena de les bases reguladores per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per l’ús privatiu de bens del domini públic local, amb motiu de la celebració de la Fira-Mercat Primavera-Estiu 2022, de venda de productes artesanals, fets a mà i creatius, i aprovació del seu text refós.