Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

En la sessió ha prosperat, entre altres acords, l’aprovació de l’adjudicació del contracte per a la millora de la canonada d’impulsió de la platja de la Fragata de Sitges.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’adjudicació del contracte a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. U., per a l’execució de la modificació i millora de la canonada d’impulsió de la platja de la Fragata de Sitges. L’Ajuntament destina una inversió d’1.176.261,75 euros a les obres, que tindran una durada de 8 mesos.

En la sessió de JGL, llum verda a l’expedient per a la contractació del servei del Programa de Gestió d’Energia. És voluntat de la Regidoria de Sostenibilitat, Canvi climàtic i Transformació Energètica implementar aquest servei d’accés a una plataforma de comptabilitat energètica i monitoratge per als equipaments municipals i el servei de consultoria. La inversió municipal és de 48.375 euros.

Ha prosperat també l’aprovació del conveni entre Blai Fontanals Argenter, autor del llibre Traient la punta a la història i l’Ajuntament de Sitges per a la publicació d’aquest treball, que té com a finalitat destriar la història de l’església parroquial i presentar-la dins del context social i urbanístic de cada època en la seva història.

La JGL ha aprovat també l’inici de tres expedients relatius, respectivament, al servei de gestió de recaptació de la Zona Blava, a les obres per a la instal·lació de solar foto-voltaic a les dependències municipals, i del Servei Integral d’Educació Musical per desenvolupar el projecte ‘Els instruments, companys d’escola’, als centres educatius de Sitges.

 

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la justificació de la subvenció per concessió directa a la Parròquia de Sitges per atendre les despeses de l’ús i la gestió del Santuari del Vinyet de l’any 2021.
 • Aprovació de l’expedient per a la contractació del servei del Programa de Gestió d’Energia.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte pel subministrament de dues furgonetes en modalitat d’arrendament amb opció de compra, de l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya 2018.
 • Aprovació de la incoació de l’expedient de subministrament de material construcció.
 • Adjudicació del contracte per l’execució de l’obra corresponent al projecte executiu de modificació i millora de la canonada d’impulsió de la platja de la Fragata de Sitges.
 • Aprovació de la incoació de l’expedient de servei de gestió de recaptació de la Zona Blava.
 • Aprovació de la incoació de l’expedient d’obra i servei per a la instal·lació de panells solars foto-voltaics.
 • Aprovació de la incoació de l’expedient de Servei Integral d’Educació Musical per desenvolupar el projecte “Els instruments, companys d’escola” a les escoles de Sitges.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada a l’escola Esteve Barrachina pel foment de l’esport escolar 2021.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada al Club Rítmica Sitges-Garraf pel foment de l’esport inclusiu any 2021.
 • Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, corresponent a l’execució de les obres segons projecte de reparació d’una nau a la carretera de les Costes de Sitges (brigada municipal).
 • Aprovació del conveni entre Blai Fontanals Argenter, autor del llibre Traient la punta a la història i l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’associació LGTBIQ+ Colors Sitges Link per a l’any 2021.