Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

En la sessió ha prosperat, entre altres, l’acord que permetrà la contractació dels serveis per a les edicions 2022 i 2023 del Festival d’Innovació en la Comunicació i la Publicitat – Sitges Next.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’expedient per a la contractació dels serveis per a la gestió, organització i desenvolupament del Festival d’Innovació en la Comunicació i la Publicitat – Sitges Next. El valor estimat del contracte és de 313.421,48 euros per a les edicions 2022 i 2023.

En la sessió de JGL, llum verda a les subvencions al Centre Excursionista de Sitges, Club Natació Sitges, Fundació privada La Granja, AMIS, Fundació Camboya Sonríe i a l’escola Pia Sitges per a les respectives activitats el 2021.

Ha prosperat també l’aprovació d’una subvenció nominativa a Foment de Sitges per a l’organització de la 64a edició del Ral·li Internacional de Cotxes d’Època Barcelona-Sitges i la 61a edició de la Festa de la Verema 2022.

 

Relació d’acords aprovats

 • Primera pròrroga del contracte del servei per a l’allotjament i manteniment dels serveis web municipals de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de l’expedient per la contractació dels serveis per a la gestió, organització i desenvolupament del Festival d’Innovació en la Comunicació i la Publicitat - Sitges Next.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció nominativa al Centre Excursionista de Sitges pel foment i la promoció de l’escalada al municipi a l’any 2021.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció al Club Natació Sitges pel foment de l’esport sènior 2021.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció a la Fundació privada La Granja pel foment de l’esport inclusiu 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa concedida a AMIS – Associació de pares i mares de fills amb discapacitat de Sitges, per l’any 2021.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a la Fundació Camboya Sonríe per dur a terme el projecte ‘Formació en confecció per a dones en situació de vulnerabilitat a Cambodja’, any 2021.
 • Aprovar el desistiment del procediment per a l’atorgament d'una llicència d'aprofitament privatiu sense transformació del domini públic al parc de Can Robert durant la celebració del Dansa Sitges 2022 i 2023.
 • Aprovació de la primera pròrroga del conveni de la cessió d'un despatx del Centre d’Empreses Creatives (CDEC) una empresa sol·licitant.
 • Aprovació de la primera pròrroga del conveni de la cessió d'un despatx del CDEC una empresa sol·licitant.
 • Vuitena aprovació bonificacions llars d'infants municipals.
 • Justificació de la subvenció de suport educatiu escola Pia Sitges 2021.
 • Aprovació del conveni d’atorgament d’una subvenció nominativa 2022 a Foment de Sitges per a l’organització de la 64a edició del Ral·li Internacional de Cotxes d’Època i la 61a edició de la Festa de la Verema.
 • Aprovació del canvi d’ús d’edifici unifamiliar a ús hoteler i legalització de les obres de reforma interior per a la instal·lació d’ascensor per a la supressió de barreres arquitectòniques, situat al carrer Bonaire.