Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern ha fet l’aprovació inicial de l’ampliació de la deixalleria municipal. En la sessió també han prosperat les justificacions de subvencions atorgades a l’Hospital de Sant Joan, Club Natació Sitges i l’Entitat Tutelar del Garraf.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dimarts, ha aprovat , de forma inicial, el projecte d’ampliació de la deixalleria municipal. Aquest és un dels grans projectes del mandat municipal, per aconseguir dotar la deixalleria de més espai i més serveis, amb l’objectiu de millorar la quantitat de residus reciclats.

La mateixa sessió de la Junta de govern ha aprovat la justificació de les subvencions atorgades per les respectives accions impulsades el 2021 a l’Hospital de Sant Joan Baptista (per la difusió feta a través del Centre d’Interpretació de la Malvasia), el Club Natació Sitges (per fomentar l’esport inclusiu) i l’Entitat Tutelar del Garraf.

La Junta de govern també ha donat a conèixer les tarifes de lliure fixació del 2022 per part de la concessionària del servei de cementiris i ha aprovat el contracte per implantar un sistema de pagament de la zona blava a través de telèfon mòbil.

De cara a la Fira de Sant Jordi, d’aquest dissabte, s’ha aprovat la relació de parades seleccionades.

Relació d’acords aprovats

  • Aprovació de l’expedient del contracte mixt de subministrament amb implementació de l’aplicació de pagament per telèfon mòbil i software de control aparcament de zona blava de Sitges i manteniment.  
  • Aprovació de l’expedient  per a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions d’alarmes d’intrusió i circuits tancats de televisió en equipament municipals de l’Ajuntament.  
  • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’Hospital de Sant Joan Baptista per a la difusió del Centre d’Interpretació de la Malvasia de Sitges durant l’any 2021.  
  • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció atorgada al Club Natació Sitges pel Foment de l’Esport Inclusiu 2021.
  • Aprovació del conveni de col·laboració entre IMET de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, l’Ajuntament de Sitges i el Consell Comarcal per a l’execució del programa Singulars.   
  • Aprovació de les sol·licituds seleccionades per a la participació mitjançant parades a la Fira de Sant Jordi 2022.  
  • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a l’Entitat Tutelar del Garraf per a l’any 2021.  
  • Modificació del responsable del contracte de subministrament de material de ferreteria.
  • Aprovació inicial del projecte executiu d’obres per a l’ampliació de la deixalleria de Sitges.
  • Donar compte de les tarifes de lliure fixació a aplicar durant el 2022 als serveis funeraris de titularitat privada per l’empresa concessionària dels cementiris.